HOCHTIEF ·
·
Budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie © HOCHTIEF Polska
Kompleks biurowy Proximo w Warszawie (I etap) ©Hines Polska
Muzeum II Wojny Światowej © HOCHTIEF Polska
Terminal Wrocław Strachowice © HOCHTIEF Polska
Galeria Malta w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Business Garden Warszawa © HOCHTIEF Polska
Cosmopolitan, Warszawa © HOCHTIEF Polska
Modernizacja Terminala 1 Lotnisko Chopina © HOCHTIEF Polska
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Budowa © HOCHTIEF Polska
logoH

Jeśli
planujesz realizację inwestycji biurowej, mieszkaniowej, handlowej, rozrywkowej, edukacyjnej, hotelowej, magazynowej, przemysłowej, celu publicznego, obsługi pasażerskiej, towarowej, ekologicznej

poszukujesz partnera
do realizacji budowy
w dowolnym miejscu
w Polsce

stawiasz na jakość, terminowość, optymalne rozwiązania, bezpieczeństwo

Trafiłeś pod dobry adres -
HOCHTIEF Polska. 

HOCHTIEF Polska rozwija swoją działalność od 20 lat

HOCHTIEF Polska jako jeden z sygnatariuszy „Deklaracji w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie” podpisał 21 marca br. dwa dokumenty wypracowane w ramach dotychczasowych prac na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy na budowach:

  • Standard minimalnych wymagań wobec podwykonawców – zapisy umowne,
  • Standard minimalnych wymagań wobec podwykonawców – szkolenia i dodatkowe kwalifikacje.


Pierwszy z nich określa współpracę generalnego wykonawcy z podwykonawcą w zakresie bezpieczeństwa pracy, drugi szczegółowo opisuje standardy szkoleń BHP.
Podpisanie obu dokumentów poprzedziło spotkanie w Kancelarii Prezydenta ministra Olgierda Dziekońskiego z firmami sygnatariuszami,  przewodniczącym Związku Zawodowego „Budowlani”, przewodniczącym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych oraz z Głównym Inspektorem Pracy.
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/dzialalnosc-kancelarii/art,814,firmy-budowlane-na-rzecz-bezpieczenstwa-pracy.html


Dokumenty określające standardy minimalnych wymagań wobec podwykonawców są wynikiem dotychczasowych prac firm-sygnatariuszy w ramach „Porozumienia”, które zostało podpisane w sierpniu 2010 roku.  Działania podjęte w ramach „Porozumienia”  mają doprowadzić  do wzrostu kultury bezpieczeństwa pracy na budowach, zmniejszenia ilości wypadków przy pracy, w tym przede wszystkim śmiertelnych. „Porozumienie” jest realizowane w ścisłej współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.

Jego sygnatariuszami są również Bilfinger Berger, Budimex, Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Skanska, Warbud oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). PZITB jest również inicjatorem ”Porozumienia”. Zakłada ono włączenie do realizowanego programu kolejnych podmiotów.

Poza działaniami podejmowanymi w ramach „Porozumienia” HOCHTIEF Polska jest także partnerem kampanii „Bezpieczeństwo Pracy w Budownictwie - Upadki, Poślizgnięcia” prowadzonej pod hasłem „Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości”. Organizatorami kampanii są Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.