HOCHTIEF ·
·
Budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie © HOCHTIEF Polska
Kompleks biurowy Proximo w Warszawie (I etap) ©Hines Polska
Muzeum II Wojny Światowej © HOCHTIEF Polska
Terminal Wrocław Strachowice © HOCHTIEF Polska
Galeria Malta w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Business Garden Warszawa © HOCHTIEF Polska
Cosmopolitan, Warszawa © HOCHTIEF Polska
Modernizacja Terminala 1 Lotnisko Chopina © HOCHTIEF Polska
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Budowa © HOCHTIEF Polska
logoH

Jeśli
planujesz realizację inwestycji biurowej, mieszkaniowej, handlowej, rozrywkowej, edukacyjnej, hotelowej, magazynowej, przemysłowej, celu publicznego, obsługi pasażerskiej, towarowej, ekologicznej

poszukujesz partnera
do realizacji budowy
w dowolnym miejscu
w Polsce

stawiasz na jakość, terminowość, optymalne rozwiązania, bezpieczeństwo

Trafiłeś pod dobry adres -
HOCHTIEF Polska. 

HOCHTIEF Polska rozwija swoją działalność od 20 lat

Z końcem maja HOCHTIEF stał się operatorem kolejnego odcinka płatnej drogi: 60 km drogowo – mostowego połączenia „Puentes del Litoral” między argentyńskimi miastami Rosario i Victoria. Tym samym firma eksploatuje obecnie 700 km płatnych dróg. „Również w Niemczech chcemy wreszcie bardziej intensywnie wprowadzić nasze know-how”, mówi dr Hans – Peter Keitel, Prezes Zarządu HOCHTIEF.

Dzięki prywatnym środkom finansowym można przezwyciężyć zastój w publicznym budownictwie infrastrukturalnym oraz szybko przedsięwziąć kroki konieczne do jego rozwoju. Łączny koszt realizacji „Punetes del Literal” wynosi 385 mln USD (324 mln EUR), z czego ponad 1/3 była finansowana ze środków prywatnych. Udział HOCHTIEF w spółce koncesyjnej, w skład której wchodzą także włoskie Impregilo oraz trzy argentyńskie firmy, stanowi 26%. Prace budowlane rozpoczęto w 1998 r. W bieżącym roku - po rocznej przerwie spowodowanej trudną sytuacją gospodarczą w Argentynie - wznowiono je i zakończono sukcesem. Spółka koncesyjna przy wiodącym udziale HOCHTIEF będzie eksploatować zrealizowany odcinek drogi do 2023 r.


Centralny punkt połączenia stanowi przechodzący przez ważną trasę żeglugi rzecznej, czteropasmowy most podwieszony przez rzekę Parana o dł. ponad 600 m i wysokości 60 m. Dzięki przeprawie również duże statki będą mogły bez przeszkód wpływać do portów. Długo oczekiwana droga łączy prowincje Santa Fe z Entre Rios w Argentynie oraz tworzy niezbędny most prowadzący do bardzo ważnego korytarza dalekobieżnych dróg między Argentyną a Brazylią.