HOCHTIEF ·
·
Budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie © HOCHTIEF Polska
Kompleks biurowy Proximo w Warszawie (I etap) ©Hines Polska
Muzeum II Wojny Światowej © HOCHTIEF Polska
Terminal Wrocław Strachowice © HOCHTIEF Polska
Galeria Malta w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Business Garden Warszawa © HOCHTIEF Polska
Cosmopolitan, Warszawa © HOCHTIEF Polska
Modernizacja Terminala 1 Lotnisko Chopina © HOCHTIEF Polska
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Budowa © HOCHTIEF Polska
logoH

Jeśli
planujesz realizację inwestycji biurowej, mieszkaniowej, handlowej, rozrywkowej, edukacyjnej, hotelowej, magazynowej, przemysłowej, celu publicznego, obsługi pasażerskiej, towarowej, ekologicznej

poszukujesz partnera
do realizacji budowy
w dowolnym miejscu
w Polsce

stawiasz na jakość, terminowość, optymalne rozwiązania, bezpieczeństwo

Trafiłeś pod dobry adres -
HOCHTIEF Polska. 

HOCHTIEF Polska rozwija swoją działalność od 20 lat

HOCHTIEF znacznie poprawił wynik finansowy w 2003 roku: w ubiegłym roku koncern odnotował wynik gospodarczy (EBITA) wysokości 220 mln euro, co oznacza 40% wzrost w porównaniu z rokiem 2002 (157 mln euro), oraz 30% poprawę zysku przed opodatkowaniem (EBT) do 159 mln euro. Osiągnięte wyniki odzwierciedlają tendencję wzrostową na niemieckim, europejskim jak również międzynarodowym rynku budowlanym. Średnia liczba osób zatrudnionych w koncernie na świecie wzrosła z 33 100 w 2002 r. do 34 039 w 2003 r.


„Jako lider stosujący innowacyjne rozwiązania technologiczne staliśmy się z typowego koncernu budowlanego kompleksowym wykonawcą projektów budowlanych na rynku międzynarodowym. Konsekwentnie kontynuujemy przyjętą taktykę rozwoju. Podnosimy przez to wartość naszego koncernu, co spotyka się z uznaniem naszych akcjonariuszy” - powiedział dr Hans – Peter Keitel, Prezes Zarządu HOCHTIEF AG, podsumowując wyniki finansowe koncernu.