HOCHTIEF ·
·
Budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie © HOCHTIEF Polska
Kompleks biurowy Proximo w Warszawie (I etap) ©Hines Polska
Muzeum II Wojny Światowej © HOCHTIEF Polska
Terminal Wrocław Strachowice © HOCHTIEF Polska
Galeria Malta w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Business Garden Warszawa © HOCHTIEF Polska
Cosmopolitan, Warszawa © HOCHTIEF Polska
Modernizacja Terminala 1 Lotnisko Chopina © HOCHTIEF Polska
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Budowa © HOCHTIEF Polska
logoH

Jeśli
planujesz realizację inwestycji biurowej, mieszkaniowej, handlowej, rozrywkowej, edukacyjnej, hotelowej, magazynowej, przemysłowej, celu publicznego, obsługi pasażerskiej, towarowej, ekologicznej

poszukujesz partnera
do realizacji budowy
w dowolnym miejscu
w Polsce

stawiasz na jakość, terminowość, optymalne rozwiązania, bezpieczeństwo

Trafiłeś pod dobry adres -
HOCHTIEF Polska. 

HOCHTIEF Polska rozwija swoją działalność od 20 lat

Budowa nowoczesnego gmachu Opery Krakowskiej przypada na jubileusz 50-lecia działalności Opery i Operetki w Krakowie. Historyczne znaczenie projektu realizowanego przez Oddział Kpis-Cracovia podkreślali przedstawiciele rządu, władz miasta i dyrekcji Opery, którzy 30 października br. wzięli udział w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod obiekt powstający na ul. Lubicz 48.

- Miastu brakowało jednej korony. Opera jest syntezą kultury miasta, społeczeństwa i środków artystycznych – podkreślił minister kultury Waldemar Dąbrowski.
Swojego zadowolenia z rozpoczętych prac nie krył również naczelny dyrektor Opery Krakowskiej Piotr Rozkrut, mówiąc „Bardzo się cieszę, że Operze Krakowskiej udało się po tylu latach doczekać wspaniałego dnia, kiedy to na placu budowy został wmurowany akt erekcyjny. Teraz nie ma już odwrotu. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że nowoczesny gmach powstanie i to szybko.”


Goście zgromadzeni na uroczystości mogli zaobserwować efekty pierwszych prac, które choć rozpoczęte przed kilkoma tygodniami zamknęły już etap robót ziemnych.
Na listopad przewidziano realizację stanu „zero”, by w styczniu przystąpić do budowy części nadziemnej, a w kwietniu 2006 r. zakończyć realizację stanu surowego zamkniętego.

Zgodnie z projektem opracowanym przez Romualda Loeglera przy współpracy z Piotrem Urbanowiczem i Grzegorzem Dreslerem zabytkowy budynek zostanie wpisany w nowoczesną bryłę opery. Sprawne połączenie tradycji z nowoczesnością było możliwe dzięki umiejętnemu dopasowaniu nowo zaprojektowanych obiektów do estetyki dawnych zabudowań.