HOCHTIEF ·
·
Budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie © HOCHTIEF Polska
Kompleks biurowy Proximo w Warszawie (I etap) ©Hines Polska
Muzeum II Wojny Światowej © HOCHTIEF Polska
Terminal Wrocław Strachowice © HOCHTIEF Polska
Galeria Malta w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Business Garden Warszawa © HOCHTIEF Polska
Cosmopolitan, Warszawa © HOCHTIEF Polska
Modernizacja Terminala 1 Lotnisko Chopina © HOCHTIEF Polska
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Budowa © HOCHTIEF Polska
logoH

Jeśli
planujesz realizację inwestycji biurowej, mieszkaniowej, handlowej, rozrywkowej, edukacyjnej, hotelowej, magazynowej, przemysłowej, celu publicznego, obsługi pasażerskiej, towarowej, ekologicznej

poszukujesz partnera
do realizacji budowy
w dowolnym miejscu
w Polsce

stawiasz na jakość, terminowość, optymalne rozwiązania, bezpieczeństwo

Trafiłeś pod dobry adres -
HOCHTIEF Polska. 

HOCHTIEF Polska rozwija swoją działalność od 20 lat

HOCHTIEF Polska utworzył z początkiem stycznia 2006 roku nową jednostkę - Oddział Infrastruktura z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15. Jego dyrektorem mianowano Pana Leszka Cerana.

Przedmiotem zadań nowej struktury jest kompleksowa realizacja obiektów z zakresu infrastruktury drogowo-mostowej, kolejowej, portowej i ochrony środowiska.

Oddział Infrastruktura powstał na bazie działającego od 2005 roku Profit Center Infrastructure. Pierwszym dużym projektem pozyskanym przez Profit Center Infrastructure jest budowa głębokowodnego terminala kontenerowego Deepsea Container Terminal Gdańsk (DCT) w Porcie Północnym Gdańsk.

HOCHTIEF Polska bierze udział w realizacji DTC jako partner wewnętrznego konsorcjum z HOCHTIEF Construction AG Civil Engineering and Marine Works.

- Powołanie do życia odrębnej jednostki do realizacji projektów infrastrukturalnych jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie polskiego rynku na inwestycje tego typu. Nikt nie ma wątpliwości, że rozwój infrastruktury w naszym kraju jest jedną z najważniejszych spraw mających ogromny wpływ na polską gospodarkę.

Chociaż Oddział Infrastruktura działa formalnie od początku 2006 r., HOCHTIEF Polska od kilku lat angażuje się w realizację budowli inżynierskich, np. budowa 30 mostów i wiaduktów na autostradzie A2.

Poza tym jako spółka wchodząca w skład jednej z największych międzynarodowych firm budowlanych w każdej chwili mamy możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia tzw. centrów kompetencji Grupy HOCHTIEF. Taka współpraca umożliwia wdrożenie w krótkim czasie najwyższych międzynarodowych standardów realizowanych projektów - powiedział Leszek Ceran, Dyrektor Oddziału Infrastruktura.