HOCHTIEF ·
·
Budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie © HOCHTIEF Polska
Kompleks biurowy Proximo w Warszawie (I etap) ©Hines Polska
Muzeum II Wojny Światowej © HOCHTIEF Polska
Terminal Wrocław Strachowice © HOCHTIEF Polska
Galeria Malta w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Business Garden Warszawa © HOCHTIEF Polska
Cosmopolitan, Warszawa © HOCHTIEF Polska
Modernizacja Terminala 1 Lotnisko Chopina © HOCHTIEF Polska
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Budowa © HOCHTIEF Polska
logoH

Jeśli
planujesz realizację inwestycji biurowej, mieszkaniowej, handlowej, rozrywkowej, edukacyjnej, hotelowej, magazynowej, przemysłowej, celu publicznego, obsługi pasażerskiej, towarowej, ekologicznej

poszukujesz partnera
do realizacji budowy
w dowolnym miejscu
w Polsce

stawiasz na jakość, terminowość, optymalne rozwiązania, bezpieczeństwo

Trafiłeś pod dobry adres -
HOCHTIEF Polska. 

HOCHTIEF Polska rozwija swoją działalność od 20 lat

Przystosowana do robót kafarowych platforma ODIN została sprowadzona do Polski pod koniec marca 2006 roku do realizacji prac związanych z pogrążaniem i kotwieniem ścianki szczelnej.

Ostatnio stosowano ją przy rozbudowie portu w Bremerhaven (Terminal kontenerowy IIIa) przy budowie najdłuższego na świecie nabrzeża.

Podczas trzymiesięcznego pobytu platformy w Porcie Północnym Gdańsk wykonano przy jej zastosowaniu roboty palowe polegające na pogrążaniu ścianki szczelnej nabrzeża przeładunkowego oraz jej kotwieniu. W sumie wykonano:
- 380 pali nośnych typu HZ – każdy o długości dochodzącej do 28,5 m masie do 15 T
- 379 brusów wypełniających typu AZ – każdy o masie dochodzącej do 4,5T
- 364 zmodyfikowanych pali ukośnych – każdy o masie 5,5 do 6 T
Łączna długość wykonanej ściany wynosi prawie 800 m. W celu jej wykonania zużyto 8 300 Ton stali o podwyższonej odporności na korozję

Platforma ODIN okazała się niezastąpiona podczas realizacji robót. Bez względu na pogodę i stan morza pozwoliła z niezwykłą precyzją i niespotykaną szybkością wykonać ścianę nabrzeża.

Budowa terminala, który powstanie na sztucznie usypanym pirsie o dł. 800 m od istniejącej linii brzegowej i szerokości 315 m, wkrótce wkroczy w fazę realizacji robót refulacyjnych. W ciągu niespełna 3 miesięcy ponad 3 miliony metrów sześciennych piachu wypełni przestrzeń pomiędzy ściankami tworząc teren przyszłego terminalu.