HOCHTIEF ·
·
Budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie © HOCHTIEF Polska
Kompleks biurowy Proximo w Warszawie (I etap) ©Hines Polska
Muzeum II Wojny Światowej © HOCHTIEF Polska
Terminal Wrocław Strachowice © HOCHTIEF Polska
Galeria Malta w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Business Garden Warszawa © HOCHTIEF Polska
Cosmopolitan, Warszawa © HOCHTIEF Polska
Modernizacja Terminala 1 Lotnisko Chopina © HOCHTIEF Polska
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Budowa © HOCHTIEF Polska
logoH

Jeśli
planujesz realizację inwestycji biurowej, mieszkaniowej, handlowej, rozrywkowej, edukacyjnej, hotelowej, magazynowej, przemysłowej, celu publicznego, obsługi pasażerskiej, towarowej, ekologicznej

poszukujesz partnera
do realizacji budowy
w dowolnym miejscu
w Polsce

stawiasz na jakość, terminowość, optymalne rozwiązania, bezpieczeństwo

Trafiłeś pod dobry adres -
HOCHTIEF Polska. 

HOCHTIEF Polska rozwija swoją działalność od 20 lat

HOCHTIEF Polska uzyskał certyfikaty z zakresu ISO 14001 oraz OHSAS 18001. Organizacja certyfikująca BSI potwierdziła tym samym, że wdrożony przez HOCHTIEF Polska Zintegrowany System Zarządzania jest zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy zarządzania środowiskowego i specyfikacji OHSAS- zarządzania BHP.


Certyfikat ISO 14001 poświadcza, że HOCHTIEF Polska wdrożyła system najlepszych praktyk środowiskowych. Nowoczesne standardy zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym pozwalają na zwiększenie poziomu kontroli wszelkich działań podejmowanych podczas realizacji projektów. Zastosowanie norm służy wyeliminowaniu ryzyka związanego z działaniami, które mogłyby prowadzić do naruszenia środowiska naturalnego oraz wynikających z tego konsekwencji prawnych
i etycznych.

Certyfikat OHSAS 18001 stanowi gwarancję wysokich wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które HOCHTIEF Polska stawia swoim pracownikom oraz podwykonawcom. Wprowadzenie systemu zarządzania BHP i nieustannie udoskonalanie go, pozwala uniknąć zagrożeń pojawiających się w trakcie realizacji skomplikowanych projektów.

Certyfikaty ISO 14001 oraz OHSAS 18001 są już kolejnymi gwarancjami wysokiej jakości oferowanych przez HOCHTIEF Polska usług. Firma posiada certyfikat ISO 9001:2000.