HOCHTIEF ·
·
Budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie © HOCHTIEF Polska
Kompleks biurowy Proximo w Warszawie (I etap) ©Hines Polska
Muzeum II Wojny Światowej © HOCHTIEF Polska
Terminal Wrocław Strachowice © HOCHTIEF Polska
Galeria Malta w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Business Garden Warszawa © HOCHTIEF Polska
Cosmopolitan, Warszawa © HOCHTIEF Polska
Modernizacja Terminala 1 Lotnisko Chopina © HOCHTIEF Polska
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Budowa © HOCHTIEF Polska
logoH

Jeśli
planujesz realizację inwestycji biurowej, mieszkaniowej, handlowej, rozrywkowej, edukacyjnej, hotelowej, magazynowej, przemysłowej, celu publicznego, obsługi pasażerskiej, towarowej, ekologicznej

poszukujesz partnera
do realizacji budowy
w dowolnym miejscu
w Polsce

stawiasz na jakość, terminowość, optymalne rozwiązania, bezpieczeństwo

Trafiłeś pod dobry adres -
HOCHTIEF Polska. 

HOCHTIEF Polska rozwija swoją działalność od 20 lat

Konsorcjum firm WTE Wassertechnik GmbH, Degremont S.A., HOCHTIEF Polska Sp. z o.o. i WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o. podpisało 20 maja 2008 roku ze Spółką „Wodociągi Kieleckie" umowę na realizację inwestycji „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków ‘Sitkówka' dla miasta Kielce.


Zakres umowy obejmuje projektowanie i realizację prac budowlanych, na które składają się m.in.:
- wybudowanie i uruchomienie nowego ciągu biologicznego oczyszczania ścieków,
- roboty modernizacyjne istniejących obiektów,
- wykonanie nowego budynku obsługi technicznej wraz z zapleczem socjalnym, technicznym, administracyjnym, sterownią i laboratorium,
- wykonanie infrastruktury podziemnej i nadziemnej,
- rozbudowa infrastruktury energetycznej oczyszczalni wraz z przebudową istniejącego budynku energetycznego,
- wykonanie termicznej stacji utylizacji osadów ściekowych.


W ramach realizacji projektu zostanie także wykonany zintegrowany system sterowania automatyczną pracą oczyszczalni. Faza projektowania rozpocznie się w maju b.r. Pierwsze prace budowlane ruszą jeszcze w 2008 roku i potrwają do czerwca 2010 roku.
Projekt „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków ‘Sitkówka' dla miasta Kielce" otrzymał Decyzją Komisji Europejskiej dofinansowanie z Funduszu Spójności.
Jego realizacja przyczyni się do rozwiązania problemu zanieczyszczania wód powierzchniowych i głębinowych. Celem planowanej rozbudowy i modernizacji jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz zapewnienie stopnia oczyszczania ścieków, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.