HOCHTIEF ·
·
Budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie © HOCHTIEF Polska
Kompleks biurowy Proximo w Warszawie (I etap) ©Hines Polska
Muzeum II Wojny Światowej © HOCHTIEF Polska
Terminal Wrocław Strachowice © HOCHTIEF Polska
Galeria Malta w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Business Garden Warszawa © HOCHTIEF Polska
Cosmopolitan, Warszawa © HOCHTIEF Polska
Modernizacja Terminala 1 Lotnisko Chopina © HOCHTIEF Polska
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Budowa © HOCHTIEF Polska
logoH

Jeśli
planujesz realizację inwestycji biurowej, mieszkaniowej, handlowej, rozrywkowej, edukacyjnej, hotelowej, magazynowej, przemysłowej, celu publicznego, obsługi pasażerskiej, towarowej, ekologicznej

poszukujesz partnera
do realizacji budowy
w dowolnym miejscu
w Polsce

stawiasz na jakość, terminowość, optymalne rozwiązania, bezpieczeństwo

Trafiłeś pod dobry adres -
HOCHTIEF Polska. 

HOCHTIEF Polska rozwija swoją działalność od 20 lat

Zakończył się kolejny etap prac Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu, której partnerem jest HOCHTIEF Polska.

21 listopada w warszawskim Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny odbędzie się uroczysta Gala, podczas której poznamy zwycięzców Konkursu Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2011. W rywalizacji o tytuł uczestniczyło 29 firm, które w swojej działalności kierują się standardami odpowiedzialnego biznesu. Organizatorem konkursu są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na udział w konkursie, były zobowiązane od 27 czerwca do 19 sierpnia br. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający pytania dotyczące najważniejszych obszarów CSR, które są zgodne z zasadami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu. Rada Ekspertów oraz Kapituła Konkursu oceniały m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego, zapewnienie godnych warunków pracy oraz odpowiedzialność firmy za środowisko naturalne.
Kryteria oceny podzielono na podstawowe (identyczne dla każdej z branż) oraz dodatkowe (dedykowane wyłącznie dla danej branży). W sumie do zdobycia było 100 punktów, z czego 70 przyznawano w ramach kryteriów podstawowych, zaś pozostałe 30 można było uzyskać dzięki kryteriom dodatkowym. Wyniki Konkursu Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2011 zostaną ogłoszone 21 listopada 2011 roku oraz podane na stronach internetowych: www.koalicjacr.pl oraz www.pracodawcyrp.pl
Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, będącego inicjatywą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz sześciu partnerskich firm: Telekomunikacji Polskiej SA, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, Danone, HOCHTIEF Polska oraz GlaxoSmithKline. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest firma PwC.