HOCHTIEF ·
·
Budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie © HOCHTIEF Polska
Kompleks biurowy Proximo w Warszawie (I etap) ©Hines Polska
Muzeum II Wojny Światowej © HOCHTIEF Polska
Terminal Wrocław Strachowice © HOCHTIEF Polska
Galeria Malta w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Business Garden Warszawa © HOCHTIEF Polska
Cosmopolitan, Warszawa © HOCHTIEF Polska
Modernizacja Terminala 1 Lotnisko Chopina © HOCHTIEF Polska
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Budowa © HOCHTIEF Polska
logoH

Jeśli
planujesz realizację inwestycji biurowej, mieszkaniowej, handlowej, rozrywkowej, edukacyjnej, hotelowej, magazynowej, przemysłowej, celu publicznego, obsługi pasażerskiej, towarowej, ekologicznej

poszukujesz partnera
do realizacji budowy
w dowolnym miejscu
w Polsce

stawiasz na jakość, terminowość, optymalne rozwiązania, bezpieczeństwo

Trafiłeś pod dobry adres -
HOCHTIEF Polska. 

HOCHTIEF Polska rozwija swoją działalność od 20 lat

Portfel zleceń HOCHTIEF Polska bogatszy o obiekt handlowy

Krakowski Oddział HOCHTIEF Polska rozpoczął budowę centrum handlowego Castorama w Oświęcimiu. Zgodnie z zapisami umownymi wartość kontraktu stanowi informację poufną.

Realizacja inwestycji obejmuje budowę obiektu handlowego  o powierzchni ponad 7 000 m kw. wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (m.in. drogi i parkingi) o powierzchni ok. 11 000 m kw. W ramach prowadzonych prac powstanie budynek podzielony na trzy strefy funkcjonalne składające się z :

- jednokondygnacyjnej hali handlowej,
- dwukondygnacyjnego zaplecza socjalno-biurowego,
-oraz jednokondygnacyjnego zaplecza techniczno-magazynowego.

Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na sierpień 2012 roku.