HOCHTIEF ·
·
Budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie © HOCHTIEF Polska
Kompleks biurowy Proximo w Warszawie (I etap) ©Hines Polska
Muzeum II Wojny Światowej © HOCHTIEF Polska
Terminal Wrocław Strachowice © HOCHTIEF Polska
Galeria Malta w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Business Garden Warszawa © HOCHTIEF Polska
Cosmopolitan, Warszawa © HOCHTIEF Polska
Modernizacja Terminala 1 Lotnisko Chopina © HOCHTIEF Polska
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Budowa © HOCHTIEF Polska
logoH

Jeśli
planujesz realizację inwestycji biurowej, mieszkaniowej, handlowej, rozrywkowej, edukacyjnej, hotelowej, magazynowej, przemysłowej, celu publicznego, obsługi pasażerskiej, towarowej, ekologicznej

poszukujesz partnera
do realizacji budowy
w dowolnym miejscu
w Polsce

stawiasz na jakość, terminowość, optymalne rozwiązania, bezpieczeństwo

Trafiłeś pod dobry adres -
HOCHTIEF Polska. 

HOCHTIEF Polska rozwija swoją działalność od 20 lat

Firmy sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie podpisały 25 maja 2012 roku „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy”. Dokument opisuje oczekiwania  generalnych wykonawców wobec firm podwykonawczych w zakresie przestrzegania przez nich wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

„Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy” stanowią załącznik do umowy pomiędzy generalnymi wykonawcami a ich partnerami biznesowymi – firmami podwykonawczymi. Ujednolicają zapisy umowne dla wszystkich sygnatariuszy Porozumienia. Stanowią element umowy pomiędzy zlecającym a wykonawcą i zobowiązują tego ostatniego do organizowania i prowadzenia robót w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym do zapewnienia środków i materiałów niezbędnych dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań. Ponadto, nakładają na firmy podwykonawcze obowiązek współdziałania z sygnatariuszami Porozumienia w zakresie BHP - zarówno podczas przygotowania, jak i realizowania budowy.

Podpisane przez siedmiu generalnych wykonawców „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy” zostały opracowane na podstawie przepisów polskiego prawa oraz wewnętrznych procedur bezpieczeństwa sygnatariuszy Porozumienia. Wiele firm podwykonawczych współpracuje z kilkoma generalnymi wykonawcami. Ujednolicenie dokumentacji na temat BHP, używanej we współpracy między firmami, pomoże w budowaniu jednolitych standardów pracy na polskich budowach.