HOCHTIEF ·
·
Budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie © HOCHTIEF Polska
Kompleks biurowy Proximo w Warszawie (I etap) ©Hines Polska
Muzeum II Wojny Światowej © HOCHTIEF Polska
Terminal Wrocław Strachowice © HOCHTIEF Polska
Galeria Malta w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Business Garden Warszawa © HOCHTIEF Polska
Cosmopolitan, Warszawa © HOCHTIEF Polska
Modernizacja Terminala 1 Lotnisko Chopina © HOCHTIEF Polska
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Budowa © HOCHTIEF Polska
logoH

Jeśli
planujesz realizację inwestycji biurowej, mieszkaniowej, handlowej, rozrywkowej, edukacyjnej, hotelowej, magazynowej, przemysłowej, celu publicznego, obsługi pasażerskiej, towarowej, ekologicznej

poszukujesz partnera
do realizacji budowy
w dowolnym miejscu
w Polsce

stawiasz na jakość, terminowość, optymalne rozwiązania, bezpieczeństwo

Trafiłeś pod dobry adres -
HOCHTIEF Polska. 

HOCHTIEF Polska rozwija swoją działalność od 20 lat

Udział w największej tego typu inwestycji w Polsce realizowanej w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP)

HOCHTIEF Polska i HOCHTIEF Solutions Branch Civil Engineering and Energy w konsorcjum z Hitachi Zosen Inova podpisały umowę z firmą SITA Zielona Energia na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach realizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) w Poznaniu. Inwestycja jest realizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), gdzie partnerem publicznym jest Miasto Poznań, a funkcję partnera prywatnego pełni firma SITA Zielona Energia. Spółka SITA Zielona Energia zaprojektuje, sfinansuje i zbuduje, a następnie  przez 25 lat będzie eksploatowała instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) o wydajności 210 000 ton rocznie. Jest to największa tego typu inwestycja w Polsce. ITPOK pozwoli Miastu Poznań spełnić wymagania dotyczące ograniczenia ilości odpadów komunal-nych trafiających na składowiska, wynikające z polskiego i europejskiego prawa.

Zakres prac określonych w umowie z konsorcjum z udziałem HOCHTIEF Polska i HOCHTIEF Energy Europe obejmuje zaprojektowanie i budowę obiektów kubaturowych, wewnętrznej infrastruktury drogowej i towarzyszącej wraz z instalacjami. Inwestycja ITPOK powstanie na terenie należącym do Miasta Poznania, w bezpośrednim sąsiedztwie z Elektrociepłownią Karolin. Teren pod realizację projektu obejmuje ok. 3 ha. Prace projektowe (wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień i uzyskaniem pozwoleń formalno-prawnych) rozpoczną się w drugim kwartale 2013 roku i potrwają do drugiego kwartału 2014 roku.

Prace budowlane rozpoczną się na przełomie I i II kwartału 2014 roku. Zakończenie robót zaplanowano na przełom III i IV kwartału 2016 roku.