HOCHTIEF ·
·
Budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie © HOCHTIEF Polska
Kompleks biurowy Proximo w Warszawie (I etap) ©Hines Polska
Muzeum II Wojny Światowej © HOCHTIEF Polska
Terminal Wrocław Strachowice © HOCHTIEF Polska
Galeria Malta w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Business Garden Warszawa © HOCHTIEF Polska
Cosmopolitan, Warszawa © HOCHTIEF Polska
Modernizacja Terminala 1 Lotnisko Chopina © HOCHTIEF Polska
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Budowa © HOCHTIEF Polska
logoH

Jeśli
planujesz realizację inwestycji biurowej, mieszkaniowej, handlowej, rozrywkowej, edukacyjnej, hotelowej, magazynowej, przemysłowej, celu publicznego, obsługi pasażerskiej, towarowej, ekologicznej

poszukujesz partnera
do realizacji budowy
w dowolnym miejscu
w Polsce

stawiasz na jakość, terminowość, optymalne rozwiązania, bezpieczeństwo

Trafiłeś pod dobry adres -
HOCHTIEF Polska. 

HOCHTIEF Polska rozwija swoją działalność od 20 lat

Udział w realizacji robót budowlanych w największej elektrociepłowni gazowo-parowej w Polsce

HOCHTIEF Polska S.A. jako lider konsorcjum podpisał umowę z firmą SNC Lavalin Polska Sp. z o.o. na wykonawstwo zakresu robót budowlanych, które są realizowane w ramach budowy elektrowni z blokiem gazowo-parowym o mocy 460 MW we Włocławku. Generalnym wykonawcą budowy elektrowni z blokiem gazowo-parowym jest konsorcjum SNC Lavalin Polska Sp. z o.o. i General Electric International Inc. Inwestorem projektu jest PKN Orlen S.A.. Poznański Oddział HOCHTIEF Polska otrzymał zlecenie na realizację projektu w ramach budowy bloku zespołu turbiny gazowo-parowej o mocy 460 MW. Zgodnie z zapisami kontraktu wartość projektu stanowi informację poufną.

Zakres robót określonych w umowie z HOCHTIEF Polska S.A. obejmuje wykonanie fundamentów bloku turbiny, budynku kotłowni i budynku maszynowni oraz wykonanie głównego budynku elektrycznego. Realizacja prac rozpocznie się w lipcu br.