HOCHTIEF ·
·
Budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie © HOCHTIEF Polska
Kompleks biurowy Proximo w Warszawie (I etap) ©Hines Polska
Muzeum II Wojny Światowej © HOCHTIEF Polska
Terminal Wrocław Strachowice © HOCHTIEF Polska
Galeria Malta w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Business Garden Warszawa © HOCHTIEF Polska
Cosmopolitan, Warszawa © HOCHTIEF Polska
Modernizacja Terminala 1 Lotnisko Chopina © HOCHTIEF Polska
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Budowa © HOCHTIEF Polska
logoH

Jeśli
planujesz realizację inwestycji biurowej, mieszkaniowej, handlowej, rozrywkowej, edukacyjnej, hotelowej, magazynowej, przemysłowej, celu publicznego, obsługi pasażerskiej, towarowej, ekologicznej

poszukujesz partnera
do realizacji budowy
w dowolnym miejscu
w Polsce

stawiasz na jakość, terminowość, optymalne rozwiązania, bezpieczeństwo

Trafiłeś pod dobry adres -
HOCHTIEF Polska. 

HOCHTIEF Polska rozwija swoją działalność od 20 lat

20 października 2014 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie list intencyjny, którym zainicjowano współpracę między instytucją i beneficjentami Porozumienia w zakresie podniesienia   bezpieczeństwa w grupie małych i średnich firm - podwykonawców dużych spółek budowlanych.

ZUS reprezentował prezes Zbigniew Derdziuk, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Dariusz Blocher, prezes Budimeksu pełniącego obecnie prezydencję w Porozumieniu.

Idee i działalność Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie są spójne z realizowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadaniami z zakresu prewencji wypadkowej. Porozumienie wesprze ZUS w identyfikacji potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw  w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy oraz w dotarciu do tej grupy firm z informacją na temat „Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek”. 

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie liczy na wsparcie ZUS-u w tworzeniu procedur bezpiecznej pracy w sektorze budowlanym, który charakteryzuje się najwyższą wypadkowością.  Porozumienie przygotowuje również programy szkoleniowe dedykowane poszczególnym grupom pracowników tej branży.