HOCHTIEF ·
·
Budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie © HOCHTIEF Polska
Kompleks biurowy Proximo w Warszawie (I etap) ©Hines Polska
Muzeum II Wojny Światowej © HOCHTIEF Polska
Terminal Wrocław Strachowice © HOCHTIEF Polska
Galeria Malta w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Business Garden Warszawa © HOCHTIEF Polska
Cosmopolitan, Warszawa © HOCHTIEF Polska
Modernizacja Terminala 1 Lotnisko Chopina © HOCHTIEF Polska
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Budowa © HOCHTIEF Polska
logoH

Jeśli
planujesz realizację inwestycji biurowej, mieszkaniowej, handlowej, rozrywkowej, edukacyjnej, hotelowej, magazynowej, przemysłowej, celu publicznego, obsługi pasażerskiej, towarowej, ekologicznej

poszukujesz partnera
do realizacji budowy
w dowolnym miejscu
w Polsce

stawiasz na jakość, terminowość, optymalne rozwiązania, bezpieczeństwo

Trafiłeś pod dobry adres -
HOCHTIEF Polska. 

HOCHTIEF Polska rozwija swoją działalność od 20 lat

HOCHTIEF Polska Oddział w Warszawie realizuje NewCold Centrum Dystrybucji zlokalizowane na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Kutno.  Inwestorem projektu jest NewCold Sp. z o.o. Autorem Projektu Budowlanego i Zarządzającym Inwestycją jest Arcadis Sp. z o.o. Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną. Odbiór końcowy inwestycji planowany jest na listopad 2015 roku.

Główną częścią kompleksu jest magazyn wysokiego składowania produktów branży spożywczej, tzw. mroźnia, w której będzie panować temperatura -27˚C.  Obiekt zajmie powierzchnię 12 389 mkw., jego wysokość sięgnie  29,95 m. W skład pomieszczeń technologicznych „zimnych” wejdzie również ekspedycja o powierzchni 3 262 mkw. oraz znajdujące się bezpośrednio nad nią dwa piętra przepakowni. W pozostałej części kompleksu znajdą się pomieszczenia techniczne (maszynownia chłodu, maszynownia redukcji tlenu, akumulatorownia, stacja transformatorowa, pomieszczenie rozdzielni technologicznych) oraz zespół pomieszczeń biurowych. Na terenie o łącznej powierzchni 59 908 mkw. zaplanowano infrastrukturę podziemną oraz sieć dróg i parkingów dla samochodów ciężarowych, naczep, samochodów osobowych i jednośladów. Teren zostanie w całości ogrodzony, zagospodarowany zielenią, objęty kontrolą dostępu i monitoringiem.