HOCHTIEF ·
·
Budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie © HOCHTIEF Polska
Kompleks biurowy Proximo w Warszawie (I etap) ©Hines Polska
Muzeum II Wojny Światowej © HOCHTIEF Polska
Terminal Wrocław Strachowice © HOCHTIEF Polska
Galeria Malta w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Business Garden Warszawa © HOCHTIEF Polska
Cosmopolitan, Warszawa © HOCHTIEF Polska
Modernizacja Terminala 1 Lotnisko Chopina © HOCHTIEF Polska
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Budowa © HOCHTIEF Polska
logoH

Jeśli
planujesz realizację inwestycji biurowej, mieszkaniowej, handlowej, rozrywkowej, edukacyjnej, hotelowej, magazynowej, przemysłowej, celu publicznego, obsługi pasażerskiej, towarowej, ekologicznej

poszukujesz partnera
do realizacji budowy
w dowolnym miejscu
w Polsce

stawiasz na jakość, terminowość, optymalne rozwiązania, bezpieczeństwo

Trafiłeś pod dobry adres -
HOCHTIEF Polska. 

HOCHTIEF Polska rozwija swoją działalność od 20 lat

Dyskusje ekspertów o strategii rozwoju inwestycji na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE)

6 kwietnia 2016 roku, w Angelo Hotel Katowice odbyła się konferencja Giełda Kooperacji pod hasłem „Strategie rozwoju inwestycji na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE)”. Organizatorem konferencji jest HOCHTIEF Polska, a jej partnerem wykonawczym Construction Club.

Spotkanie zostało skierowane do przedstawicieli rynku inwestycji przemysłowych i logistycznych oraz segmentu projektów kubaturowych. Głównym tematem spotkania były plany inwestycyjne i reinwestycyjne w latach 2016-2018 w SSE, w tym na terenie Polski Południowej. Konferencja miała formę platformy komunikacji podmiotów współpracujących w procesie przygotowania i realizacji inwestycji. Zakończyła ją prezentacja kilku planowanych inwestycji sektora przemysłowego i logistycznego.

„Spotkania biznesowe w formie giełdy kooperacji to dobra okazja do rozmów o planach inwestycyjnych w wybranych regionach. Tematyka dzisiejszej konferencji koncentruje się w znacznej części na obszarze działalności krakowskiego Oddziału HOCHTIEF Polska. Specjalizujemy się bowiem m.in. w realizacji projektów przemysłowych i logistycznych. To właśnie z tymi segmentami rynku oraz planowanymi obiektami komercyjnymi i użyteczności publicznej wiążemy plany dalszego rozwoju działalności oddziału w Krakowie.  Cieszymy się, że o planowanych inwestycjach m.in. na południu Polski mogliśmy porozmawiać dzisiaj w gronie przedstawicieli firm dobrze znających trendy i możliwości realizacji projektów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych” – podsumował konferencję Mariusz Jędrzejczyk, Dyrektor HOCHTIEF Polska Oddział w Krakowie.

Kwietniowa Giełda Kooperacji jest trzecim spotkaniem tego rodzaju. Pierwsze odbyło się w styczniu 2015 roku w Warszawie i było poświęcone inwestycjom sektora rynku nieruchomości. Tematem drugiego spotkania, które miało miejsce we wrześniu 2015 roku w Poznaniu, był potencjał inwestycyjny rynku budownictwa przemysłowego i logistycznego.