HOCHTIEF ·
·
Budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie © HOCHTIEF Polska
Kompleks biurowy Proximo w Warszawie (I etap) ©Hines Polska
Muzeum II Wojny Światowej © HOCHTIEF Polska
Terminal Wrocław Strachowice © HOCHTIEF Polska
Galeria Malta w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Business Garden Warszawa © HOCHTIEF Polska
Cosmopolitan, Warszawa © HOCHTIEF Polska
Modernizacja Terminala 1 Lotnisko Chopina © HOCHTIEF Polska
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu © HOCHTIEF Polska
Budowa © HOCHTIEF Polska
logoH

Jeśli
planujesz realizację inwestycji biurowej, mieszkaniowej, handlowej, rozrywkowej, edukacyjnej, hotelowej, magazynowej, przemysłowej, celu publicznego, obsługi pasażerskiej, towarowej, ekologicznej

poszukujesz partnera
do realizacji budowy
w dowolnym miejscu
w Polsce

stawiasz na jakość, terminowość, optymalne rozwiązania, bezpieczeństwo

Trafiłeś pod dobry adres -
HOCHTIEF Polska. 

HOCHTIEF Polska rozwija swoją działalność od 20 lat

Szereg działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w codziennej pracy – pod hasłem „Włącz myślenie – planuj i reaguj

25 kwietnia rozpoczął się Tydzień Bezpieczeństwa na budowach dziesięciu generalnych wykonawców tworzących Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Wspólnym hasłem przewodnim tegorocznego Tygodnia jest „Włącz myślenie – planuj i reaguj”.

Pracownicy HOCHTIEF Polska, podobnie jak w latach ubiegłych, wezmą udział w szeregu działań zaplanowanych w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa na budowach i w biurach. Wśród działań przewidzieliśmy m.in. szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i używania środków ochrony indywidualnej, pokazy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej, testy wiedzy o działaniach w przypadku ewakuacji podczas pożaru, prelekcje na temat zagrożeń występujących w branży budowlanej z wnikliwą analizą przyczyn wypadków oraz prezentacje inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Głównym celem wszystkich działań Tygodnia Bezpieczeństwa jest poprawa bezpieczeństwa w naszej codziennej pracy, w tym między innymi poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia związane ze zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi.

Tydzień Bezpieczeństwa z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W ubiegłorocznych warsztatach, szkoleniach i różnego typu aktywnościach propagujących kulturę BHP wzięło udział ponad 30 000 osób - pracowników firm tworzących Porozumienie oraz podwykonawców w niemal 300 lokalizacjach.

TB2016 Plakat WLACZ MYSLENIE