• HOCHTIEF Polska
  • ·

HOCHTIEF Polska jest spółką należącą do HOCHTIEF Solutions. Firma specjalizuje się w budownictwie obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych. Oferta firmy obejmuje realizację głównie obiektów biurowych, mieszkaniowych, przemysłowych, użyteczności publicznej, handlowo-rozrywkowych, jak również robót budowlanych lądowych i wodnych dla dużych projektów infrastrukturalnych, robót budowlanych w ramach realizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz projektów dla sektora energetyki zawodowej. Firma wraz z HOCHTIEF PPP Solutions oferuje udział w realizacji projektów w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w sektorze infrastruktury socjalnej na rynku polskim. HOCHTIEF Polska prowadzi działalność na terenie całego kraju poprzez swoje oddziały i przedstawicielstwa w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Katowicach.

System Zarządzania HOCHTIEF Polska jest zgodny z wymogami norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Wizja

„HOCHTIEF buduje świat jutra” – to jest zobowiązanie, które każdego dnia stawiamy sobie i naszej firmie.

Dzięki naszym kompetencjom w zakresie zarządzania projektami oraz w obszarze rozwiązań inżynierskich osiągniemy na naszych docelowych rynkach na świecie pozycję lidera rynku oraz rozwiązań technologicznych w obszarach budowania, inżynierii, PPP oraz w przemyśle górniczym.

Nasz sposób myślenia i działania jest nakierowany na wartości: integralność, wiarygodność, innowacyjność, ukierunkowanie na rezultat i zrównoważony rozwój.

Wykorzystujemy nasze doświadczenie, profesjonalną wiedzę techniczną i innowacyjne rozwiązania do realizacji projektów, które zyskują uznanie naszych Klientów i które służą społeczeństwu. Efektywnie wykorzystujemy dostępne zasoby.

Nasz sukces opiera się na wiedzy i zaangażowaniu naszych pracowników, którym oferujemy pracę bezpieczną, ambitną i przynoszącą satysfakcję.

Razem wypracowujemy trwałe dochody i tworzymy wartości dla naszych udziałowców.

 

Podstawowe Zasady

Nasze Zasady pełnią tutaj funkcję drogowskazów. Ukazują, jakimi wartościami kierujemy się w HOCHTIEF – w naszej codziennej pracy w firmie, jak i poza nią. Te Zasady odzwierciedlają wspólne przekonania, które wynikają z naszej kultury korporacyjnej i wspierają nasze działania ukierunkowane na sukces.

Wierzymy w doskonałość i wyznaczamy sobie wysokie standardy. Naszych pięć podstawowych Zasad odgrywa kluczową rolę w dążeniu do doskonałości: Łącząc nasze mocne strony, możemy wiele dokonać dla HOCHTIEF.