• HOCHTIEF Polska
  • ·

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność biznesu są zakorzenione w tradycji HOCHTIEF: Bazują na strategii firmy. Wykorzystując swoje kompetencje, HOCHTIEF odpowiada na wyzwania współczesnego społeczeństwa – teraz i w przyszłości. HOCHTIEF dba o to, by w jego działalności współgrały ze sobą czynniki ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Jako międzynarodowy koncern realizujący obiekty kubaturowe i infrastrukturalne jesteśmy świadomi szczególnych wyzwań, jakie stawia przed nami zobowiązanie się do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przejmujemy odpowiedzialność za naszą działalność wobec naszych klientów, partnerów biznesowych, udziałowców i pracowników, jak również wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego. Strategia HOCHTIEF odzwierciedla nasze modele biznesowe i obejmuje sześć obszarów:

 

Odgrywają one ważną rolę we wszystkich obszarach naszej działalności i pomagają zachowywać zasady odpowiedzialności społecznej. Wyznaczamy sobie różnorakie wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację określonych zadań.

Ze względu na swoje zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju HOCHTIEF od 2006 roku wymieniany jest w Dow Jones Sustainability Indexes.

 

 

HOCHTIEF Polska w swojej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju / CR obowiązującymi w Grupie HOCHTIEF. Obszarami, w których podejmujemy szczególnie bogate działania, są:

Zarówno te działania jak też świadczone przez nas usługi budowlane realizowane są zgodnie z zasadami etyki w biznesie, sformułowanymi w „Kodeksie etyki biznesowej HOCHTIEF” oraz w "Kodeksie etyki HOCHTIEF dla Partnerów Biznesowych".