HOCHTIEF ·
·

10 lipca – symboliczna inauguracja prac budowlanych realizowanych przez HOCHTIEF Polska

Spółki Okam Capital i HOCHTIEF Polska wmurowały kamień węgielny pod budowę osiedla mieszkaniowego Dom w Dolinie Trzech Stawów. Dom w Dolinie Trzech Stawów to projekt mieszkaniowy wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym, zlokalizowany w malowniczej scenerii Doliny Trzech Stawów. Deweloperem inwestycji jest spółka Okam Capital, zaś generalnym wykonawcą HOCHTIEF Polska Oddział w Krakowie.  Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.

Inwestycja będzie realizowana w trzech etapach. I etap prac obejmuje budowę dwóch budynków –ośmio i –dziewięciopiętrowych, w których zaplanowano 108 mieszkań, 11 lokali usługowych, podziemny parking i komórki lokatorskie oraz lobby na parterze budynku. Całkowita powierzchnia budynków powstających w I. etapie wyniesie 14 808 m kw. Zakres prac obejmuje również zagospodarowanie terenu pod funkcje sportu i rekreacji.

Prace I. etapu rozpoczęte w lipcu 2012 roku potrwają 19 miesięcy.