HOCHTIEF ·
·

Dr Christof Brixel został mianowany z 1 września 2012 roku na stanowisko CFO i Wiceprezesa Zarządu w HOCHTIEF Polska

Dr Christof Brixel zastąpił Stefana Camphausena na stanowisku Chief Financial Officer i Wiceprezesa Zarządu w HOCHTIEF Polska, przejmując tym samym odpowiedzialność za zakres spraw finansowych firmy. Stefan Camphausen pełnił funkcje CFO i Wiceprezesa Zarządu
w HOCHTIEF Polska od kwietnia 2010 roku. Camphausen objął teraz funkcje kierownicze w Leighton Holdings w Australii, zależnej spółce stowarzyszonej HOCHTIEF. 

Christof Brixel ma 28-letnie doświadczenie w branży budowlanej, chemicznej i mineralnej, z czego 18 lat przepracował w Koncernie HOCHTIEF, do którego dołączył w 1994 roku. Podczas swojej kariery zarówno w Europie, jak również w krajach azjatyckich Christof Brixel pełnił różne funkcje kierownicze w obszarze finansów, audytów i zarządzania ryzykiem. Ostatnio pracował w Sydney na stanowisku Dyrektora ds. Audytów Wewnętrznych w Leighton Holdings. Zanim rozpoczął pracę  w Australii, pełnił funkcje m.in. CFO i Wiceprezesa Zarządu HOCHTIEF VSB Czech Republic w Pradze. Jest absolwentem Uniwersytetu RWTH Aachen (Niemcy), gdzie otrzymał dyplom na Wydziałach Geologii, Handlu oraz uzyskał stopień doktora nauk politycznych. Christof Brixel posiada również wydany przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (the Institute of Internal Auditors – IIA) certyfikat audytora wewnętrznego (Certified Internal Auditor - CIA) oraz certyfikat w zakresie zapewniania zarządzania ryzykiem (Certification in Risk Management Assurance - CRMA).