HOCHTIEF ·
·

Udział w realizacji robót budowlanych w największej elektrociepłowni gazowo-parowej w Polsce

HOCHTIEF Polska S.A. jako lider konsorcjum podpisał umowę z firmą SNC Lavalin Polska Sp. z o.o. na wykonawstwo zakresu robót budowlanych, które są realizowane w ramach budowy elektrowni z blokiem gazowo-parowym o mocy 460 MW we Włocławku. Generalnym wykonawcą budowy elektrowni z blokiem gazowo-parowym jest konsorcjum SNC Lavalin Polska Sp. z o.o. i General Electric International Inc. Inwestorem projektu jest PKN Orlen S.A.. Poznański Oddział HOCHTIEF Polska otrzymał zlecenie na realizację projektu w ramach budowy bloku zespołu turbiny gazowo-parowej o mocy 460 MW. Zgodnie z zapisami kontraktu wartość projektu stanowi informację poufną.

Zakres robót określonych w umowie z HOCHTIEF Polska S.A. obejmuje wykonanie fundamentów bloku turbiny, budynku kotłowni i budynku maszynowni oraz wykonanie głównego budynku elektrycznego. Realizacja prac rozpocznie się w lipcu br.