HOCHTIEF ·
·

20 października 2014 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie list intencyjny, którym zainicjowano współpracę między instytucją i beneficjentami Porozumienia w zakresie podniesienia   bezpieczeństwa w grupie małych i średnich firm - podwykonawców dużych spółek budowlanych.

ZUS reprezentował prezes Zbigniew Derdziuk, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Dariusz Blocher, prezes Budimeksu pełniącego obecnie prezydencję w Porozumieniu.

Idee i działalność Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie są spójne z realizowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadaniami z zakresu prewencji wypadkowej. Porozumienie wesprze ZUS w identyfikacji potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw  w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy oraz w dotarciu do tej grupy firm z informacją na temat „Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek”. 

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie liczy na wsparcie ZUS-u w tworzeniu procedur bezpiecznej pracy w sektorze budowlanym, który charakteryzuje się najwyższą wypadkowością.  Porozumienie przygotowuje również programy szkoleniowe dedykowane poszczególnym grupom pracowników tej branży.