HOCHTIEF ·
·

Nowy projekt gotowy w osiem miesięcy

HOCHTIEF Polska otrzymał zlecenie na wykonanie projektu wykonawczego i budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową dla firmy GE Power Controls Sp. z o.o. w Bielsku-Białej. Inwestorem jest Panattoni Western Poland Management Sp. z o.o. w Warszawie. Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.

W ramach realizacji zlecenia powstanie zespół obiektów obejmujący: jednokondygnacyjną halę produkcyjno-magazynową, trzy budynki biurowe (dwa dwukondygnacyjne oraz jeden jednokondygnacyjny) m.in. z częścią socjalną i techniczną, dwa budynki techniczne (jedno- i dwukondygnacyjny), magazyn chemiczny i pompownię ppoż. Projekt dotyczy również budowy wiat na odpady, dwóch portierni, sieci zewnętrznych, parkingów i dróg wewnętrznych oraz wykonania obszarów zielonych. Całkowita powierzchnia użytkowa inwestycji wynosi ok. 45 600 mkw. Roboty budowlane rozpoczną się w grudniu br. i potrwają do lipca 2015 r.