HOCHTIEF ·
·

HOCHTIEF Polska Oddział w Warszawie realizuje NewCold Centrum Dystrybucji zlokalizowane na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Kutno.  Inwestorem projektu jest NewCold Sp. z o.o. Autorem Projektu Budowlanego i Zarządzającym Inwestycją jest Arcadis Sp. z o.o. Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną. Odbiór końcowy inwestycji planowany jest na listopad 2015 roku.

Główną częścią kompleksu jest magazyn wysokiego składowania produktów branży spożywczej, tzw. mroźnia, w której będzie panować temperatura -27˚C.  Obiekt zajmie powierzchnię 12 389 mkw., jego wysokość sięgnie  29,95 m. W skład pomieszczeń technologicznych „zimnych” wejdzie również ekspedycja o powierzchni 3 262 mkw. oraz znajdujące się bezpośrednio nad nią dwa piętra przepakowni. W pozostałej części kompleksu znajdą się pomieszczenia techniczne (maszynownia chłodu, maszynownia redukcji tlenu, akumulatorownia, stacja transformatorowa, pomieszczenie rozdzielni technologicznych) oraz zespół pomieszczeń biurowych. Na terenie o łącznej powierzchni 59 908 mkw. zaplanowano infrastrukturę podziemną oraz sieć dróg i parkingów dla samochodów ciężarowych, naczep, samochodów osobowych i jednośladów. Teren zostanie w całości ogrodzony, zagospodarowany zielenią, objęty kontrolą dostępu i monitoringiem.