Pionierski projekt na europejskim rynku gospodarki odpadami zrealizowany z udziałem spółek HOCHTIEF

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu będzie przez najbliższe 25 lat zarządzana przez spółkę SUEZ Zielona Energia. ITPOK to pierwszy w Polsce projekt zrealizowany w formule PPP w sektorze gospodarki odpadami. Partnerem publicznym tej inwestycji jest Miasto Poznań, a funkcję partnera prywatnego pełni firma SUEZ Zielona Energia. Do wykonania prac projektowych i robót budowlanych SUEZ Zielona Energia wybrał konsorcjum dwóch firm: w zakresie technologii  firmę Hitachi Zosen Inova, a w zakresie robót budowlanych firmy HOCHTIEF Polska i HOCHTIEF Solutions. Prace zrealizowane przez spółki HOCHTIEF obejmowały zaprojektowanie i budowę obiektów kubaturowych, wewnętrznej infrastruktury drogowej i towarzyszącej wraz z instalacjami. Realizacja robót zakończyła się w planowanym terminie. Prace projektowe (wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień i uzyskaniem pozwoleń formalno-prawnych) rozpoczęły się w drugim kwartale 2013 roku i zakończyły w drugim kwartale 2014 roku. Po nich nastąpiły roboty budowlane (sieci, budynki i drogi) oraz montażowe (technologia), które zakończyły się w marcu 2016 roku, co pozwoliło na zakończenie prób i testów (zimnych i gorących) w listopadzie 2016 roku. Pierwszym Dniem Dostępności zakładu ogłoszono 29 grudnia 2016 roku. Było to możliwe dzięki wcześniejszemu uzyskaniu przez Instalację pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na użytkowanie oraz pozytywnemu wynikowi kontroli Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. ITPOK powstał na działce o powierzchni 31 419 m kw., przy czym powierzchnia zabudowy wyniosła 11 535 m kw. Tereny zielone zajmują 4 158 m kw. Do budowy Instalacji zużyto łącznie 19 000 m sześc. betonu monolitycznego oraz 3 000 t stali zbrojeniowej.

ITPOK to inwestycja o niepowtarzalnym charakterze. Decyduje o tym nie tylko przyjęta przez partnerów publicznego i prywatnego formuła realizacji i sposób finasowania, ale również zastosowane rozwiązania inżynierskie i budowlane. Jedno z nich dotyczy budowy betonowego bunkra odpadów. Jest on jednym z głównych elementów ciągu technologicznego ITPOK. Jego ściany zajmują powierzchnię ok. 13 000 m kw., a ich wysokość sięga 35 m. Zakres prac obejmował również wykonanie pylonu komunikacyjnego, którego ściany mają wysokość 43,5 m. Budowa bunkra odpadów wraz z pylonem trwała ok. pięciu miesięcy. Cała konstrukcja bunkra została wykonana z betonu zbrojonego, a do jej realizacji zastosowano specjalistyczne deskowanie ślizgowe. Ślizg obiektu na pełną wysokość wykonano w dwóch etapach w łącznym czasie 33 dni w cyklu całodobowym z dwutygodniową przerwą na przestawienie deskowań. Powstały bunkier odpadów ma formę żelbetowej skrzyni o wymiarach w rzucie 16,30 x 35,30 m, głębokości 8 m i wysokości składowania odpadów 20 m. Przy budowie konstrukcji w deskowaniu ślizgowym zużyto ok. 4 300 m sześc. betonu. W następnym etapie prac zamontowano konstrukcję stalową budynku kotłów wraz z liniami technologicznymi oraz wykonano konstrukcję żelbetową budynku administracyjnego.

Rocznie ITPOK w Poznaniu będzie produkować prąd i ciepło z ok. 210 tys. ton odpadów, pochodzących z obszaru zamieszkałego przez ponad 740 tys. osób. Powstająca w trakcie spalania odpadów energia cieplna, za pośrednictwem Elektrociepłowni Karolin, trafi do mieszkańców Poznania. Instalacja zaopatrzy też krajowy system elektroenergetyczny w energię elektryczną.