Budynek produkcyjno-magazynowy gotowy latem 2019 r.

Krakowski Oddział HOCHTIEF Polska zrealizuje budynek produkcji materiałów opakowaniowych na terenie zakładu Alupol Films w Oświęcimiu. Inwestorem jest Alupol Films Sp. z o.o. Zgodnie z zapisami kontraktu wartość projektu stanowi informację poufną. Obiekt ma być gotowy latem 2019 r. 

Kontrakt dotyczy realizacji w systemie design & build budynku o powierzchni użytkowej ponad 5,5 tys. m kw. Będzie to lustrzane odbicie istniejącej hali produkcyjnej z linią produkcji giętkich materiałów opakowaniowych i magazynem. Zlecenie obejmuje również realizację instalacji technologicznych oraz infrastruktury zewnętrznej, w tym placu manewrowego i przekładki sieci.