HOCHTIEF znacznie poprawił wynik finansowy w 2003 roku: w ubiegłym roku koncern odnotował wynik gospodarczy (EBITA) wysokości 220 mln euro, co oznacza 40% wzrost w porównaniu z rokiem 2002 (157 mln euro), oraz 30% poprawę zysku przed opodatkowaniem (EBT) do 159 mln euro.

Osiągnięte wyniki odzwierciedlają tendencję wzrostową na niemieckim, europejskim jak również międzynarodowym rynku budowlanym. Średnia liczba osób zatrudnionych w koncernie na świecie wzrosła z 33 100 w 2002 r. do 34 039 w 2003 r.


„Jako lider stosujący innowacyjne rozwiązania technologiczne staliśmy się z typowego koncernu budowlanego kompleksowym wykonawcą projektów budowlanych na rynku międzynarodowym. Konsekwentnie kontynuujemy przyjętą taktykę rozwoju. Podnosimy przez to wartość naszego koncernu, co spotyka się z uznaniem naszych akcjonariuszy” - powiedział dr Hans – Peter Keitel, Prezes Zarządu HOCHTIEF AG, podsumowując wyniki finansowe koncernu.