W HOCHTIEF Polska opracowano ideę i zapoczątkowano realizację programu dla młodej kadry menedżerów funkcjonującego pod hasłem „Go Europe !”. Program jest konsekwencją realizacji strategii HOCHTIEF, zakładającej wkraczanie na nowe perspektywiczne rynki Europy.


W 2005 r. HOCHTIEF w Europie rozszerzył swoją strukturę.
Do istniejących spółek (w Niemczech, Polsce, Czechach, Rosji, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu i Austrii) dołączyły dwa nowe przedstawicielstwa: na Węgrzech i w Bułgarii. W tak rozbudowanej strukturze holdingu niezbędna jest wymiana doświadczeń, wzmocnienie kontaktów między poszczególnymi jednostkami HOCHTIEF i przygotowanie kadry do pełnienia funkcji w strukturach międzynarodowych. W tym celu opracowany został program „Go Europe !” - cykl szkoleniowy dla młodych menedżerów realizowany w krajach, w których funkcjonują spółki lub przedstawicielstwa koncernu.

Spotkanie pierwszej edycji programu, które odbyło się w ostatnich dniach lipca w Krakowie, zgromadziło młodych przedstawicieli HOCHTIEF m.in. z Niemiec, Rosji, Węgier i Czech. - Planując ‘Go Europe’ liczyłam również na promocję naszych polskich młodych menedżerów w strukturach holdingu. Mamy świetną kadrę na prawdziwie europejskim poziomie i udało się to udowodnić - podsumowała spotkanie Hanna Dąbrowska, Dyrektor ds. Personalnych HOCHTIEF Polska, inicjator i gospodarz pierwszej edycji.

Kolejne cykle programu będą się odbywały w poszczególnych krajach Europy, w których działa HOCHTIEF.