Zarząd HOCHTIEF Polska powierzył z początkiem 2008 roku zadania rozwijania usług FormArt panu dr Krzysztofowi Jankowskiemu, dotychczasowemu dyrektorowi HOCHTIEF Polska Oddział Budokor z siedzibą w Warszawie.
Tym samym na czele Oddziału Budokor stanął pan Dariusz Kolasa, pełniący dotychczas obowiązki Dyrektora Zespołu Kontraktów w HOCHTIEF Polska Oddział Budokor.


Zakres usług oferowanych pod marką FormArt jest jednym z czterech pakietów usług HOCHTIEF Construction AG. FormArt wraz z pozostałymi markami (PreFair, ConTrust i AdMore) zapewnia realizację projektu we wszystkich fazach jego powstawania oraz funkcjonowania.

FormArt oferuje wszystkie usługi niezbędne do zagospodarowania terenów i realizacji projektów deweloperskich:

 • wybór i kupno działek,
 • przygotowanie planu zagospodarowania,
 • kalkulacja opłacalności,
 • planowanie procesu budowy,
 • wykonanie prac budowlanych „pod klucz",
 • inwestycje w obiekty poprzez ich przebudowę, modernizację, renowację,
 • wynajem.

Powodem poszerzenia działalności HOCHTIEF Polska o usługi FormArt jest rosnące zapotrzebowanie rynku budowlanego w Polsce na kompleksową obsługę projektów deweloperskich oraz pozytywne doświadczenia HOCHTIEF Construction AG z realizacji w Europie projektów pod marką FormArt.

- Wprowadzenie do zakresu usług HOCHTIEF Polska pakietu FormArt wzbogaca naszą ofertę. Jest to kolejny, konsekwentny krok w realizacji strategii spółek Grupy HOCHTIEF. FormArt jest bowiem wynikiem wieloletniego doświadczenia HOCHTIEF Construction, zebranego na rynku europejskim oraz rozpoznania potrzeb i trendów panujących na polskim rynku nieruchomości.
Cieszymy się, że obecne warunki na rynku sprzyjają wprowadzeniu usług FormArt na polskim rynku. Będą one dla nas nowym ważnym doświadczeniem, które z pewnością umocni pozycję firmy na rynku.- mówi dr Krzysztof Jankowski.

Dotychczasowa działalność HOCHTIEF Polska koncentrowała się głównie na świadczeniu usług pod marką ConTrust. Obejmuje ona typowe działania generalnego wykonawcy wzbogacone o następujące usługi dodatkowe:

 • Usługi posprzedażowe - After Sales Service,
 • Doradztwo w kwestiach finansowych,
 • Wsparcie w sprzedaży / wynajmie powierzchni budynku,
 • Corporate governance.

HOCHTIEF Polska posiada również doświadczenie w realizacji wybranych elementów usług z zakresu PreFair i AdMore.