Szereg działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w codziennej pracy – pod hasłem „Włącz myślenie – planuj i reaguj

25 kwietnia rozpoczął się Tydzień Bezpieczeństwa na budowach dziesięciu generalnych wykonawców tworzących Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Wspólnym hasłem przewodnim tegorocznego Tygodnia jest „Włącz myślenie – planuj i reaguj”.

Pracownicy HOCHTIEF Polska, podobnie jak w latach ubiegłych, wezmą udział w szeregu działań zaplanowanych w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa na budowach i w biurach. Wśród działań przewidzieliśmy m.in. szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i używania środków ochrony indywidualnej, pokazy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej, testy wiedzy o działaniach w przypadku ewakuacji podczas pożaru, prelekcje na temat zagrożeń występujących w branży budowlanej z wnikliwą analizą przyczyn wypadków oraz prezentacje inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Głównym celem wszystkich działań Tygodnia Bezpieczeństwa jest poprawa bezpieczeństwa w naszej codziennej pracy, w tym między innymi poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia związane ze zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi.

Tydzień Bezpieczeństwa z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W ubiegłorocznych warsztatach, szkoleniach i różnego typu aktywnościach propagujących kulturę BHP wzięło udział ponad 30 000 osób - pracowników firm tworzących Porozumienie oraz podwykonawców w niemal 300 lokalizacjach.

TB2016 Plakat WLACZ MYSLENIE