Katowice

 

(©HOCHTIEF Polska)

Czas realizacji: 10.2013-03.2014
Powierzchnia użytkowa: 560 m kw.
Kubatura: 3 360 m sześc.
Wykonawca: Konsorcjum z HOCHTIEF Polska Oddział w Krakowie (lider)
Inwestor: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

Opis: Generalne wykonawstwo przebudowy Terminala A obejmowało wyburzenie istniejącej bagażowni w części odlotowej terminala i budowę nowej jednonawowej hali oraz przebudowę istniejącego budynku wraz z systemem BHS. Technologia została dostarczona przez partnera z konsorcjum.