Poznań

Czas realizacji: 04.2000-12.2000
Powierzchnia: 65 000 m kw.
Kubatura: 567 200 m szesc.
Generalny wykonawca: HOCHTIEF Polska Oddział w Poznaniu
Inwestor: DÜRR SYSTEM

Opis: Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe i urządzenie placu budowy, roboty stanu surowego w zakresie robót żelbetowych i konstrukcji stalowych. Wykonano kanalizację podposadzkową, sieci zewnętrzne wewnątrzzakładowe w zakresie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wody i gazu, roboty murowe, prace malarskie oraz opracowano dokumentację wykonawczą na wymieniony zakres robót.

Dwukondygnacyjna hala w momencie powstania była trzecią co do wielkości lakiernią w Europie.