Włocławek

 

(©HOCHTIEF Polska)

Czas realizacji: 07.2013-03.2016
Generalny wykonawca projektu: konsorcjum SNC Lavalin Polska Sp. z o.o. i General Electric International Inc.
Inwestor: PKN Orlen S.A.

Opis: Wykonanie prac budowlanych przy realizacji budynku głównego z budynkiem elektrycznym i nastawnią dla bloku parowo-gazowego o mocy 460 MW. Wykonano fundamenty bloku turbiny, budynku kotłowni i budynku maszynowni.