Jako firma odnosząca sukcesy na wielu rynkach międzynarodowych, HOCHTIEF prowadzi działalność w krajach o różnych systemach politycznych oraz prawnych. Reputacja HOCHTIEF stanowi dla nas najwyższą wartość, którą należy chronić i pielęgnować. Dlatego każdy pracownik HOCHTIEF musi umieć postępować we właściwy sposób. Bez wyjątku unikać należy wszelkich działań niezgodnych z przepisami prawa. Aby w najlepszy możliwy sposób sprostać wyzwaniom z tym związanym, w HOCHTIEF wdrożony został system compliance.

Wszystkie nasze działania biznesowe, w tym świadczone przez nas usługi budowlane, realizowane są zgodnie z zasadami etyki w biznesie sformułowanymi w "Kodeksie postępowania HOCHTIEF" oraz w Kodeksie postępowania dla Partnerów Biznesowych". Wśród wypracowanych uregulowań znajdą Państwo także Cyfrowy system informowania o nieprawidłowościach, dzięki któremu pracownicy HOCHTIEF mogą zgłaszać incydenty w sposób poufny lub anonimowy. Do używania systemu informowania zachęcamy także wszystkich naszych partnerów biznesowych. Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego kanału w celu ochrony danych. 

Niezależnie od tego, czy chodzi o korupcję, czy naruszenie praw człowieka: osoby odpowiedzialne w firmie HOCHTIEF mogą zareagować tylko wtedy, kiedy zostaną poinformowane o takich zdarzeniach. Dlatego należy koniecznie zgłaszać podejrzenia przypadków naruszania przepisów i zasad.

Z bezpiecznym raportowaniem można zapoznać się na stronie hochtief - Home (integrityline.com). Proszę wybrać odpowiedni język w zakładce English.

W HOCHTIEF Polska S.A. , na mocy Uchwały Zarządu, została wdrożona w 2022 roku polityka bezpieczeństwa informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z wymogami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, znowelizowanej i dostosowanej do dyrektywy parlamentu europejskiego i rady UE (Dz.U.2022.1233.tj.) 

Informacje zakwalifikowane jako tajemnica przedsiębiorstwa HOCHTIEF Polska S.A.  spełniają przesłanki definicji  ww. ustawy wymienione w art. 11 ust. 4 ww. Ustawy.

Wszyscy pracownicy i współpracownicy naszej Spółki są przeszkoleni w zakresie ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, posiadają wydane im zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu oraz zobowiązali się do zachowania w tajemnicy tychże informacji. 

 

Funkcję Compliance Managera pełni w HOCHTIEF Polska S.A.: mec. Agnieszka Pułjanowska.
Wszelkie przypadki naruszenia obowiązujących przepisów i norm etycznych mogą być zgłaszane:
• przez dedykowaną linię telefoniczną: +48 783 006 090 lub
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

compliance1