Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes mają swoje podstawy w strategii HOCHTIEF. Jako międzynarodowy koncern realizujący obiekty budowlane HOCHTIEF jest świadomy szczególnych wyzwań, jakie stawia zobowiązanie się do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. HOCHTIEF  przejmuje odpowiedzialność za działalność wobec klientów, partnerów biznesowych, udziałowców i pracowników, jak również wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego. Strategia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu HOCHTIEF obejmuje sześć obszarów:

compliance

Compliance

Atrakcyjne miejsca pracy

Zakupy

Zrównoważone usługi i produkty

Ochrona klimatu i zasobów

Zaangażowanie w inicjatywy społeczne

 

Od 2006 roku HOCHTIEF ze względu na swoje zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju jest obecny w Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI).

HOCHTIEF Polska w swojej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu obowiązującymi w Grupie HOCHTIEF. Obszarami, w których podejmujemy szczególnie bogate działania, są: 

bezpieczenstwo

Poprawa bezpieczeństwa pracy 

klimat

Ochrona klimatu i zasobów naturalnych

praca

Atrakcyjne miejsca pracy

 

 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. siedziba spółki HOCHTIEF Polska oraz jej Oddziału w Warszawie znajdują się pod adresem:

ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
Tel.: +48 22 364 51 00
Fax: +48 22 364 51 10

Od tego dnia właściwym adresem Oddziału w Poznaniu jest:

ul. Pastelowa 6
60-198 Poznań
Tel.: +48  61 859 22 00
Fax: +48  22 364 51 10

Adres Oddziału w Krakowie nie uległ zmianie.