Odnoszący sukcesy Pracownicy to jedna z podstawowych zasad Grupy HOCHTIEF. Dlatego kładziemy nacisk na wymianę doświadczeń, pracę we współdziałających zespołach i stałe doskonalenie umiejętności zawodowych.

©HOCHTIEF

Każdego roku HOCHTIEF Polska opracowuje program szkoleń w oparciu o potrzeby rozwojowe Pracowników z uwzględnieniem strategii firmy. Nasi Pracownicy mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach wspierających rozwój kompetencji „miękkich”, wiedzy technicznej, prawnej oraz w szkoleniach komputerowych i kursach językowych. Indywidualne ścieżki rozwoju tworzone są podczas corocznych Rozmów Rozwojowych, w oparciu o potrzeby Pracownika oraz stawiane mu przez firmę cele zawodowe.

HOCHTIEF Polska dba także o balans pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz o zdrowie Pracowników, zapewniając m.in. opiekę medyczną, organizując coroczne akcje szczepień przeciwko grypie oraz współfinansując karty Multisport. Dzięki środkom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracownicy korzystają z wyjść do kina, teatru, uczestniczą w koncertach lub wycieczkach firmowych.

©iStock

Jako odpowiedzialny pracodawca HOCHTIEF Polska zapewnia Pracownikom zbalansowane środowisko pracy, które daje możliwości rozwoju.

 

Zobacz również: