Naszym pracownikom oferujemy ścieżkę rozwoju kariery na stanowiskach związanych z realizacją projektów budowlanych oraz w działach finansowych, logistycznych, ofertowania, personalnych i administracji. 

kariera1©HOCHTIEF

Zależy nam na wysokim poziomie kształcenia przyszłych kadr. Dlatego angażujemy się w programy wspierające ich rozwój. Współpracujemy m.in. z Sapere Auso-Małopolską Fundację Stypendialną, gdzie sponsorujemy działalność statutową oraz finansujemy organizację konkursu o nagrodę HOCHTIEF Polska dla najlepszej pracy dyplomowej z zakresu budownictwa i architektury.

 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegnie adres siedziby spółki HOCHTIEF Polska oraz jej Oddziałów w Warszawie i w Poznaniu. Od tego dnia właściwe będą poniższe dane teleadresowe:

HOCHTIEF Polska S.A.
ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
Tel.: +48 22 364 51 00
Fax: +48 22 364 51 10

Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
Tel.: +48 22 364 51 00
Fax: +48 22 364 51 10
     Oddział w Poznaniu
ul. Pastelowa 6
60-198 Poznań
Tel.: +48  61 859 22 00
Fax: +48  22 364 51 10

Adres Oddziału w Krakowie pozostaje bez zmian.