Naszym pracownikom oferujemy ścieżkę rozwoju kariery na stanowiskach związanych z realizacją projektów budowlanych oraz w działach finansowych, logistycznych, ofertowania, personalnych i administracji. 

kariera1©HOCHTIEF

Zależy nam na wysokim poziomie kształcenia przyszłych kadr. Dlatego angażujemy się w programy wspierające ich rozwój. Współpracujemy m.in. z Sapere Auso-Małopolską Fundację Stypendialną, gdzie sponsorujemy działalność statutową oraz finansujemy organizację konkursu o nagrodę HOCHTIEF Polska dla najlepszej pracy dyplomowej z zakresu budownictwa i architektury.

 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. siedziba spółki HOCHTIEF Polska oraz jej Oddziału w Warszawie znajdują się pod adresem:

ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
Tel.: +48 22 364 51 00
Fax: +48 22 364 51 10

Od tego dnia właściwym adresem Oddziału w Poznaniu jest:

ul. Pastelowa 6
60-198 Poznań
Tel.: +48  61 859 22 00
Fax: +48  22 364 51 10

Adres Oddziału w Krakowie nie uległ zmianie.