Naszym pracownikom oferujemy ścieżkę rozwoju kariery na stanowiskach związanych z realizacją projektów budowlanych.

kariera©iStockphoto

Osobom bez wykształcenia technicznego proponujemy rozwój w działach wsparcia takich, jak finanse, logistyka, ofertowanie, HR, czy administracja.

W zależności od predyspozycji osobowościowych pracownicy mają do wyboru dwie ścieżki rozwoju - ekspercką lub menedżerską. Pierwsza z nich oznacza możliwość rozwoju na stanowiskach od młodszego specjalisty po eksperta, jednakże bez odpowiedzialności za pracowników. Druga zaś pozwala na przejmowanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań jako lider zespołu.

 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegnie adres siedziby spółki HOCHTIEF Polska oraz jej Oddziałów w Warszawie i w Poznaniu. Od tego dnia właściwe będą poniższe dane teleadresowe:

HOCHTIEF Polska S.A.
ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
Tel.: +48 22 364 51 00
Fax: +48 22 364 51 10

Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
Tel.: +48 22 364 51 00
Fax: +48 22 364 51 10
     Oddział w Poznaniu
ul. Pastelowa 6
60-198 Poznań
Tel.: +48  61 859 22 00
Fax: +48  22 364 51 10

Adres Oddziału w Krakowie pozostaje bez zmian.