Naszym pracownikom oferujemy ścieżkę rozwoju kariery na stanowiskach związanych z realizacją projektów budowlanych.

kariera©iStockphoto

Osobom bez wykształcenia technicznego proponujemy rozwój w działach wsparcia takich, jak finanse, logistyka, ofertowanie, HR, czy administracja.

W zależności od predyspozycji osobowościowych pracownicy mają do wyboru dwie ścieżki rozwoju - ekspercką lub menedżerską. Pierwsza z nich oznacza możliwość rozwoju na stanowiskach od młodszego specjalisty po eksperta, jednakże bez odpowiedzialności za pracowników. Druga zaś pozwala na przejmowanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań jako lider zespołu.

 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. siedziba spółki HOCHTIEF Polska oraz jej Oddziału w Warszawie znajdują się pod adresem:

ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
Tel.: +48 22 364 51 00
Fax: +48 22 364 51 10

Od tego dnia właściwym adresem Oddziału w Poznaniu jest:

ul. Pastelowa 6
60-198 Poznań
Tel.: +48  61 859 22 00
Fax: +48  22 364 51 10

Adres Oddziału w Krakowie nie uległ zmianie.