Naszym pracownikom oferujemy ścieżkę rozwoju kariery na stanowiskach związanych z realizacją projektów budowlanych.

kariera©iStockphoto

Osobom bez wykształcenia technicznego proponujemy rozwój w działach wsparcia takich, jak finanse, logistyka, ofertowanie, HR, czy administracja.

W zależności od predyspozycji osobowościowych pracownicy mają do wyboru dwie ścieżki rozwoju - ekspercką lub menedżerską. Pierwsza z nich oznacza możliwość rozwoju na stanowiskach od młodszego specjalisty po eksperta, jednakże bez odpowiedzialności za pracowników. Druga zaś pozwala na przejmowanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań jako lider zespołu.