Nowoczesny system wynagrodzeń

HOCHTIEF Polska jest znany na rynku z solidności wobec swoich klientów, partnerów i pracowników. Pracownicy poza miesięcznym wynagrodzeniem otrzymują premię uzależnioną od wyników indywidualnych i wyników ekonomicznych spółki.

Dodatkowa opieka medyczna

HOCHTIEF Polska przykłada wielką wagę do zdrowia i dobrej kondycji psychicznej i fizycznej swoich pracowników. Pracownikom zapewniamy dostęp do usług prywatnych placówek medycznych, gdzie mogą oni korzystać z opieki lekarzy specjalistów, szerokiego zakresu badań diagnostycznych, a także specjalistycznych zabiegów rehabilitacyjnych.
Co roku w okresie jesiennym HOCHTIEF Polska organizuje dla swoich pracowników akcję szczepień grupowych przeciwko grypie.

Ochrona ubezpieczeniowa

Każdy pracownik HOCHTIEF Polska jest objęty korzystnym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pracy i poza nią.

Pożyczki

Będąc pracownikami HOCHTIEF Polska możemy korzystać z bardzo korzystnych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jesteśmy uprawnieni także do korzystania z firmowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Rekreacja i wypoczynek

HOCHTIEF Polska umożliwia nam także finansowanie lub dofinansowanie wielu aktywności sportowych. Nasi pracownicy uczęszczają m.in. na basen, do fitness klubów, grają w piłkę nożną czy tenisa. Biorą także udział w wielu zawodach i rozgrywkach sportowych, przywożąc z nich corocznie niezliczone nagrody. Organizowane są także wycieczki i imprezy integracyjne.

 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. siedziba spółki HOCHTIEF Polska oraz jej Oddziału w Warszawie znajdują się pod adresem:

ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
Tel.: +48 22 364 51 00
Fax: +48 22 364 51 10

Od tego dnia właściwym adresem Oddziału w Poznaniu jest:

ul. Pastelowa 6
60-198 Poznań
Tel.: +48  61 859 22 00
Fax: +48  22 364 51 10

Adres Oddziału w Krakowie nie uległ zmianie.