System kompetencji HOCHTIEF Polska wynika wprost ze strategii firmy. W trakcie corocznej rozmowy rozwojowej przełożony ustala z pracownikiem jego aktualny poziom kompetencji i główne obszary indywidualnego rozwoju. Na tej podstawie tworzymy plany szkoleń i programy rozwojowe zaprojektowane specjalnie do potrzeb naszych pracowników. W ostatnich pięciu latach 1 764 Pracowników wzięło udział w szkoleniach, które łącznie trwały 23 709  godzin.

Szkolenia i rozwój

Nasi pracownicy mają możliwość rozwijać swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach zarówno z zakresu umiejętności miękkich (efektywna komunikacja, zarządzanie zespołem, rozmowy menedżerskie) jak i specjalistycznych związanych z realizacją procesu budowlanego (zarządzanie projektem, MS Project, AutoCad, FIDIC).

Szczególną uwagę poświęcamy pracownikom wyróżniającym się wysokim potencjałem rozwojowym, kierując do nich, dedykowane programy szkoleniowe.

Mając na uwadze pracę w międzynarodowym środowisku i realizując globalne projekty wspieramy naukę języków obcych. Naszym inżynierom współfinansujemy kursy na uprawnienia budowlane.

W ramach polityki personalnej HOCHTIEF Polska zrealizowaliśmy projekt szkoleniowy „Rozwój kadry inżynierskiej oraz pracowników grup wsparcia Spółki HOCHTIEF Polska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Funduszu Społecznego. Główne rezultaty projektu to: rozwój kompetencji uczestników szkoleń, a co za tym idzie zwiększenie efektywności wykonywanych zadań podczas realizacji projektów budowlanych, promowanie idei kształcenia ustawicznego wśród kadry inżynierskiej.

Projekt „Rozwój kadry inżynierskiej oraz pracowników grup wsparcia Spółki HOCHTIEF Polska” został laureatem konkursu Dobre Praktyki EFS 2010 otrzymując tytuł Najlepsza Inwestycja w Człowieka.