System kompetencji HOCHTIEF Polska wynika wprost ze strategii firmy. W trakcie corocznej rozmowy rozwojowej przełożony ustala z pracownikiem jego aktualny poziom kompetencji i główne obszary indywidualnego rozwoju. Na tej podstawie tworzymy plany szkoleń i programy rozwojowe zaprojektowane specjalnie do potrzeb naszych pracowników. 

Szkolenia i rozwój

Nasi pracownicy mają możliwość rozwijać swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach zarówno z zakresu umiejętności miękkich (efektywna komunikacja, zarządzanie zespołem, rozmowy menedżerskie) jak i specjalistycznych związanych z realizacją procesu budowlanego (zarządzanie projektem, MS Project, AutoCad, FIDIC).

Szczególną uwagę poświęcamy pracownikom wyróżniającym się wysokim potencjałem rozwojowym, kierując do nich dedykowane programy szkoleniowe.

Mając na uwadze pracę w międzynarodowym środowisku i realizując globalne projekty wspieramy naukę języków obcych. Naszym inżynierom współfinansujemy kursy na uprawnienia budowlane.

W ramach polityki personalnej HOCHTIEF Polska zrealizowaliśmy projekt szkoleniowy „Rozwój kadry inżynierskiej oraz pracowników grup wsparcia Spółki HOCHTIEF Polska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Funduszu Społecznego. Główne rezultaty projektu to: rozwój kompetencji uczestników szkoleń, a co za tym idzie zwiększenie efektywności wykonywanych zadań podczas realizacji projektów budowlanych, promowanie idei kształcenia ustawicznego wśród kadry inżynierskiej.