HOCHTIEF Polska podpisał kontrakt na przebudowę i rozbudowę budynku Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Centrum SOLARIS działa przy Uniwersytecie Jagiellońskim i prowadzi badania z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego. Prace budowlane potrwają około 12 miesięcy licząc od podpisania umowy.

Zlecenie HOCHTIEF Polska obejmuje realizację nowego budynku i połączenie go z już istniejącą halą, która zostanie częściowo przebudowana. W ramach kontraktu HOCHTIEF wykona również rozbudowę sieci zewnętrznych i układu drogowego wokół obiektu.

Nowy budynek składać się będzie z jednokondygnacyjnej części badawczej i dwukondygnacyjnej części z pomieszczeniami socjalnymi i technicznymi. Ze względu na charakter badań prowadzonych w Centrum SOLARIS w obiekcie szeroko wykorzystane zostaną maty antywibracyjne zwiększające ochronę przed drganiami.

Po rozbudowie hala synchrotronu będzie miała ponad 2 000 m kw. i pomieści nową infrastrukturę badawczą i pomiarową. Znajdą się w niej m.in. laboratorium przygotowania próbek dla użytkowników SOLARIS, Krajowe Centrum Kriomikroskopii, a także przestrzeń warsztatowa i nowe biura dla zespołu naukowego.

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS zostało wybudowane w latach 2010-2015 przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Znajduje się w nim synchrotron - źródło promieniowania synchrotronowego. Promieniowanie to jest wykorzystywane do badań w wielu dziedzinach nauki: od fizyki, chemii i medycyny po archeologię i historię sztuki. Ośrodek w Krakowie jest jednym z kilkudziesięciu ośrodków z podobną infrastrukturą na świecie i jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum SOLARIS jest kolejnym projektem realizowanym przez HOCHTIEF Polska dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. W przeszłości HOCHTIEF Polska wykonał m.in. modernizację budynku uniwersyteckiego przy ul. Reymonta 4 oraz wybudował siedzibę wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

 

Budynek NCPS SOLARIS przed przebudową. Zdjecia (C) NCPS Solaris

Budynek NCPS SOLARIS przed rozbudową cr NCPS Solaris 01 M   Budynek NCPS SOLARIS przed rozbudową cr NCPS Solaris 02 S