Na I miejscu za realizację dwóch inwestycji: Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie oraz rozbudowę budynku badawczo-rozwojowego w Gdańsku.

HOCHTIEF Polska, jeden z wiodących generalnych wykonawców w kraju otrzymał nagrodę główną w regionalnym konkursie „Buduj Bezpiecznie” za realizację siedziby Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Tym samym budowa została uznana za najbezpieczniejszą w Małopolsce. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wojewódzką Inspekcję Pracy we współpracy z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa.  Celem konkursu było przedstawienie pracodawców, którzy na co dzień organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy.

W listopadzie br., Spółka odebrała także nagrodę za I miejsce w tym samym konkursie tylko w ramach województwa pomorskiego. Obie budowy zostały zakwalifikowane i nominowane do nagrody w ogólnopolskim konkursie Buduj Bezpiecznie.

Budowa siedziby Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon rozpoczęła się z końcem marca 2021. z terminem zakończenia planowanym na sierpień 2023 r. W ramach inwestycji HOCHTIEF Polska zrealizuje obiekt o powierzchni całkowitej ok. 27.500 m kw. i użytkowej blisko 14.100 m kw. Znajdą się w nim m.in.: sale wystawowe, 6 laboratoriów i pracowni edukacyjnych, restauracja, sale konferencyjne oraz podziemny parking z możliwością ładowania samochodów elektrycznych. Jednocześnie HOCHTIEF Polska wykona infrastrukturę zewnętrzną, w tym m.in. drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe i miejsca postojowe. Na dachu obiektu powstanie pierwszy w Krakowie spacerowy ogród z roślinami odwzorowującymi różne zakątki świata.

Generalny Wykonawca zastosuje w obiekcie rozwiązania technologiczne przyjazne dla środowiska. Pompa ciepła i częściowe posadowienie w ziemi pozwolą wykorzystać energię gruntu do ogrzewania i chłodzenia, a system inteligentnego zarządzania budynkiem BMS będzie pomocny w optymalnym wykorzystaniu zasobów.

W HOCHTIEF Polska od 13 lat funkcjonuje system Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W 2020 roku firma została zweryfikowana pod względem zasad zarzadzania BHP, po której dokonano zmian sytemu zgodnego z normą ISO 45001:2018. Fakt ten został potwierdzony audytem zewnętrznym, przeprowadzonym przez jednostkę certyfikującą i otrzymaniem certyfikatu.

Ponadto w HOCHTIEF Polska funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, który obejmuje System Zarządzania Jakością oparty o normę ISO 9001oraz System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o ISO14001. W październiku 2022 r.  firmie HOCHTIEF Polska po raz kolejny przyznano ww. certyfikaty. Audyt przeprowadziła międzynarodowa firma BSI Group, która od wielu lat dostarcza akredytowane usługi w zakresie niezależnej i bezstronnej oceny zgodności z przyjętymi standardami.

 

HOCHTIEF Polska, generalny wykonawca należący do Grupy HOCHTIEF  –  globalnego koncernu budowlanego, którego celem jest ciągłe rozwijanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych. Grupa zajmuje wiodącą pozycję w głównych obszarach swojej działalności: budownictwie, usługach specjalistycznych, budownictwie koncesyjnym i partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), skupiając się na rynkach rozwiniętych, takich jak: Europa, Australia i Ameryka Północna.

HOCHTIEF Polska specjalizuje się w budownictwie obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych. Firma wraz z HOCHTIEF PPP Solutions oferuje udział w realizacji projektów w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w sektorze infrastruktury socjalnej na rynku polskim. Polska spółka posiada biura w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Katowicach. Więcej informacji na stronie www.hochtief.pl 

HOCHTIEF Polska jest jednym z sygnatariuszy „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” – inicjatywy największych generalnych wykonawców, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.

 

      

 Fot. HOCHTIEF Polska