Zakończenie inwestycji latem 2016 roku

Krakowski Oddział HOCHTIEF Polska otrzymał zlecenie na budowę II etapu nowoczesnego zespołu  mieszkaniowego Dom w Dolinie Trzech Stawów przy ul. Sikorskiego w Katowicach. Zgodnie z zapisami kontraktu wartość projektu stanowi informację poufną. Inwestorem projektu jest firma OKAM Trzy Stawy Sp. z o.o.

Projekt obejmuje budowę budynku mieszkalnego oznaczonego jako etap C i D  z jedną kondygnacją podziemną i ośmioma kondygnacjami nadziemnymi. Kondygnację podziemną i jedną nadziemną przeznaczono na garaże z 86 miejscami postojowymi. Do garaży będą prowadziły niezależne wjazdy i wyjazdy na obydwa poziomy. W budynku, na kondygnacjach od pierwszej do ósmej zaprojektowano 56 mieszkań od jedno- do czteropokojowych. II etap inwestycji zajmie powierzchnię całkowitą 7 510 mkw. Przestrzeń między budynkami przeznaczono na wewnętrzny dziedziniec. Prace budowlane w ramach realizacji II etapu zaczną się w czerwcu b.r. i potrwają 15 miesięcy.

Krakowski Oddział HOCHTIEF Polska był wykonawcą również I etapu osiedla mieszkaniowego Dom w Dolinie Trzech Stawów. Jego budowa obejmowała realizację budynków A i B z 99 mieszkaniami oraz 8 lokalami usługowymi i zakończyła się w czerwcu 2014 roku.