Jeśli:
planują Państwo realizację inwestycji biurowej, mieszkaniowej, przemysłowej, magazynowej, handlowo- usługowej lub infrastrukturalnej i

poszukują partnera do kompleksowej realizacji projektu budowlanego

stawiają na jakość, optymalne rozwiązania i bezpieczeństwo

jesteśmy do Państwa dyspozycji!
HOCHTIEF Polska S.A.

Komunikat z dnia 28.02.2022 w sprawie akcjonariatu HOCHTIEF AG

W związku z wiadomościami pojawiającymi się w internecie i mediach społecznościowych informujemy, że Oleg Deripaska w roku 2008 sprzedał pakiet akcji posiadanych w HOCHTIEF AG. Z rejestrów akcji, które identyfikują większość akcjonariuszy HOCHTIEF AG wynika, iż wśród akcjonariuszy spółki obecnie nie znajduje się żaden akcjonariusz z Rosji. Ponadto informujemy, iż żaden inwestor rosyjski nie jest beneficjentem rzeczywistym HOCHTIEF Polska S.A., w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz.1132, z późn. zm.), co potwierdzają wpisy w jawnym Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, prowadzonym przez Ministra Finansów.

HOCHTIEF Polska rozwija swoją działalność od 25 lat

Nasze realizacje

realizacje

W dniu 6 listopada przedstawiciele sześciu firm z branży budowlanej podpisali dokumenty założycielskie Fundacji na rzecz utworzenia buildingSMART Polska.

Celem fundacji jest zbudowanie podstaw funkcjonowania organizacji zrzeszającej podmioty rynku budowlanego, integrującej działania związane z technologią BIM na poziomie krajowym i międzynarodowym. buildingSMART to niezależna, międzynarodowa organizacja non-profit wyznaczająca kierunki postępu cyfryzacji w budownictwie poprzez rozwój otwartych, międzynarodowych standardów wymiany informacji.

„Jedną z podstawowych wartości, którymi kierujemy się w naszej codziennej pracy jest innowacyjność, rozumiana jako ciągłe podnoszenie efektywności naszego warsztatu pracy i zwiększanie jakości naszych usług poprzez udoskonalanie procesów i metod działania. Dlatego znaleźliśmy się wśród założycieli fundacji, której działalność służyć maj rozwojowi nowych technologii w sektorze budowlanym. BIM jest przyszłością naszej branży. Bardzo mnie cieszy, że tą przyszłość  budować będziemy wspólnie z naszymi partnerami z branży” – skomentował Prezes HOCHTIEF Polska, Henryk Liszka.

„BIM to narzędzie efektywnego gromadzenia i udostępniania informacji ważnych i potrzebnych na każdym etapie budowlanego procesu inwestycyjnego. openBIM to koncepcja otwartej wymiany danych BIM poprzez wykorzystanie formatów IFC i BCF, które rozwija oraz których użycie standaryzuje i promuje właśnie buildingSMART. BIM workflow wdrażany od kilkunastu miesięcy w HOCHTIEF Polska w znacznym stopniu opieramy na koncepcji openBIM. Tym bardziej cieszy nas możliwość współtworzenia buildingSMART Polska – krajowego oddziału organizacji stwarzającej warunki lepszej współpracy w budownictwie” – powiedział Leszek Włochyński, Lider Zespołu ds. BIM w HOCHTIEF Polska.

Organami, poprzez które fundacja realizować będzie swoje cele, są: Rada Fundatorów, Zarząd oraz Zespół Operacyjny.

Radę Fundatorów tworzą Prezesi firm założycielskich (Fundatorów): Henryk Liszka (HOCHTIEF Polska), Jerzy Werle (WARBUD), Andrzej Goławski (MOSTOSTAL Warszawa), Robert Protyński (ELECTRA M&E Polska), Zbigniew Zajączkowski (MOTA-ENGIL Central Europe), Maciej Kopański (ENGIE Technika Instalacyjna).

W skład Zarządu Fundacji wchodzą: Klaus Boede w funkcji Prezesa oraz Adam Glema, Jerzy Rusin, Leszek Włochyński jako Wiceprezesi.

Powołano również interdyscyplinarny Zespół Operacyjny w składzie: Wojciech Kalisz, Konrad Majewski, Kamil Stolarski, Tomasz Żychiewicz. Rolą Zespołu Operacyjnego będzie rozpoznanie i rekomendowanie Zarządowi Fundacji najlepszych rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych służących przyszłemu stowarzyszeniu buildingSMART Polska.

Fundacja konsultować będzie swoje działania z przedstawicielami organizacji rządowych i pozarządowych w ramach Rady Programowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.buildingsmart.pl/