Polityka BHP w HOCHTIEF Polska

poprawa bezpieczenstwa pracy 3aBezpieczeństwo jest kluczową wartością w naszej firmie, zakorzenioną w wizji i wartościach Grupy HOCHTIEF. Zadania i długoterminowe cele spółki w obszarze BHP zostały podsumowane w Polityce BHP HOCHTIEF Polska. Do postępowania zgodnie z zawartymi tam wytycznymi zobowiązani są wszyscy Pracownicy naszej firmy. Co roku standardy zarządzana w obszarze bezpieczeństwa pracy w HOCHTIEF Polska potwierdzane są przez zewnętrznych audytorów certyfikatem zgodności z międzynarodową normą ISO 45001:2018.

Współpraca w obszarze BHP z podwykonawcami i partnerami biznesowymi

Od naszych podwykonawców i partnerów biznesowych oczekujemy przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także naszych wewnętrznych wymogów i procedur. Najważniejsze dokumenty znaleźć można na poniższej liście. 

 1. Wymagania BHP i OŚ HOCHTIEF Polska dla Podwykonawców - wersja polska
 2. Wytyczne i wzory do sporządzania IBWR
 3. Ramowy program szkolenia informacyjnego
 4. Zapisy do umowy ramowej na świadczenie usług transportowych żurawiem wieżowym lub szybkomontującym - wersja polska
 5. Instrukcja ewakuacji z kabiny żurawia - wersja polska
 6. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prac transportowych - wersja polska
 7. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prac transportowych - wersja angielska
 8. Instrukcja Bezpieczeństwa Prac Transportowych - wersja polska
 9. Wymagania dotyczące BHP dla firm podwykonawczych na gwarancjach prowadzonych przez HOCHTIEF Polska
 10. Zgłoszenie wypadku przy pracy
 11. Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego
 12. Oświadczenie podwykonawcy o wytworzeniu odpadu

 


Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Logo PdB

Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa w branży budowlanej HOCHTIEF Polska przystąpił w sierpniu 2010 roku jako jeden z sygnatariuszy do „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Porozumienie jest inicjatywą największych generalnych wykonawców, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie propaguje kulturę bezpieczeństwa, uświadamia zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji ma eliminować ryzyko. 

www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/

Standardy BHP

Standardy BHP wypracowane zostały przez firmy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w oparciu o wymagania wynikające z przepisów prawa i innych uregulowań. Jest to zbiór dokumentów zawierających wytyczne oraz wymagania niezbędne do realizacji robót budowlanych w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jako członkowie Porozumienia dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, pokazując najbezpieczniejsze rozwiązania podczas prowadzenia prac budowlanych. 

Standardy BHP Porozumienia dla Bezpieczeństwa

Aktualne projekty prowadzone w HOCHTIEF Polska S.A. w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

- Projekt „Zabezpieczenia zbiorowe”

Zbiór wytycznych zabezpieczeń zbiorowych (materiały PBB)

- Projekt „Transport pionowy”

Wytyczne transportu pionowego (materiały PBB)

 

Zobacz również: