22.02.2024 odbyło się Walne Zgromadzenie Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, podczas którego nastąpiło oficjalne przekazanie prezydentury między firmami PORR i HOCHTIEF Polska SA.

Symbolicznego gestu przekazania pałeczki dokonali Piotr Kledzik, prezes PORR oraz Tadeusz Blecha, prezes HOCHTIEF Polska.

Dopracowaliśmy i omówiliśmy plany na najbliższą kadencję, a teraz pozostaje nam je wdrożyć w życie. To, na czym skupimy się przede wszystkim jest:

  • Wypracowanie nowych kierunków działania PBB wraz z określeniem kryteriów sukcesu na lata 2024 – 2030.
  • Kontynuacja zadania związanego z opracowaniem i rozpowszechnianiem wysokiej jakości standardów bezpiecznej pracy wypracowanych przez PBB, w tym z uwzględnieniem odbiorców obcojęzycznych pracujących na polskich placach budów.
  • Kontynuacja współpracy z partnerami oraz instytucjami w obszarze kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne oraz osób organizujących i nadzorujących pracę
  • Zaproszenie do współpracy środowiska inwestorów oraz projektantów jako aktywnych uczestników procesu budowlanego mających wpływ na bezpieczeństwo pracy na placu budowy.
  • Rozwój obszarów, w których wspólne rozwiązania przynoszą dodatkowe korzyści dla członków PBB np. takich jak wspólnie opracowane szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i udostępnione w formule on-line. 
  • Zapewnienie zgodności działań z misją Statutu Porozumienia.

Najbliższe dwa lata będą dla nas nowym, ciekawym wyzwaniem, a my pełni zaangażowania zamierzamy mu sprostać. Razem dla wspólnego bezpieczeństwa!

 

6.jpg

 

HOCHTIEF Polska, jeden z wiodących generalnych wykonawców w kraju, należący do Grupy HOCHTIEF, globalnego koncernu infrastrukturalnego, prowadzącego działalność w zakresie budownictwa, usług i koncesji/partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Australii, Ameryce Północnej i Europie.  Zatrudniając około 37 000 pracowników i osiągając w 2022 roku obrót w wysokości około 26 mld euro, HOCHTIEF jest obecny na całym świecie, koncentrując się na rynkach rozwiniętych.  Poprzez CIMIC koncern jest liderem rynku w Australii. W USA HOCHTIEF, za pośrednictwem firmy Turner, zajmuje pozycję nr 1 na rynku budownictwa ogólnego. Flatiron należy do najważniejszych graczy w dziedzinie robót budowlanych, głównie w zakresie infrastruktury transportowej. HOCHTIEF posiada 20% udziałów w Abertis, wiodącym międzynarodowym operatorze dróg płatnych. Dzięki swojemu zaangażowaniu w zrównoważony rozwój HOCHTIEF od 2006 roku jest notowany w Dow Jones Sustainability Indexes.

HOCHTIEF Polska specjalizuje się w budownictwie obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych. Firma wraz z HOCHTIEF PPP Solutions oferuje udział w realizacji projektów w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w sektorze infrastruktury socjalnej na rynku polskim. Polska spółka posiada biura
w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Katowicach. Więcej informacji na stronie www.hochtief.pl