Warszawa
 
Zakończenie prac: IV kw. 2019 r.
Generalny wykonawca: HOCHTIEF Polska Oddział w Warszawie
Nazwa inwestora: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
 
Opis: Realizacja zlecenia została podzielona na dwa zadania. Pierwsze z nich polega na budowie czterech poczekalni autobusowych w strefie dla pasażerów spoza Schengen w pirsie północnym wraz z adaptacją pomieszczeń w pirsie południowym oraz w Terminalu A.
  
W przypadku zadania drugiego zadania zakres prac budowlano-montażowych przewiduje rozbudowę Terminala A o częściowo dwukondygnacyjny obiekt kubaturowy, przeznaczony na powiększoną strefę kontroli bezpieczeństwa na kierunkach Non Schengen-Schengen, strefę wejściową dla gości VIP oraz maszynownię wentylacyjno-klimatyzacyjną. Oprócz tego powstaną dodatkowe stanowiska kontroli dokumentów oraz bezpieczeństwa osób i bagażu podręcznego.