Polski oddział międzynarodowej organizacji rozpocznie działalność w 2019 r.

20 września na Politechnice Warszawskiej odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie utworzenia polskiego oddziału buildingSMART. Organizacja ma pełnić rolę forum debaty dla środowisk, które dążą do upowszechnienia standardów BIM (Building Information Modeling) w Polsce – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Do jej zadań należeć będzie koordynacja działań na rzecz promocji BIM, prowadzenie działań edukacyjnych i podniesienie jakości kształcenia profesjonalistów budownictwa, opracowanie systemu certyfikacji zgodnego z zasadami buildingSMART International oraz współpraca międzynarodowa przy opracowywaniu nowych standardów. Polski oddział organizacji buildingSMART ma oficjalnie podjąć działalność na początku 2019 r.

Organizatorem spotkania byli przedstawiciele Porozumienia na rzecz utworzenia buildingSMART Polska – firmy: Electra M&E Polska, Engie Technika Instalacyjna, HOCHTIEF Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe oraz Warbud. Jednym z pierwszych członków polskiego oddziału buildingSMART zostaną Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które wniosą do organizacji opracowany indywidualnie standard BIM dla inwestycji energetycznych oparty o otwarte standardy komunikacji i wymiany danych.

W spotkaniu informacyjnym uczestniczyło około 200 gości z firm budowlanych, projektowych i technologicznych, a także przedstawiciele administracji centralnej, organizacji branżowych, izb zawodowych oraz uczelni wyższych. Szerokie zainteresowanie buildingSMART wskazuje na potrzebę ujęcia we wspólne ramy debaty na temat wdrażania standardów cyfrowych w budownictwie i sektorze publicznym.

buildingSMART to niezależna międzynarodowa organizacja non-profit, której celem jest tworzenie, doskonalenie i promowanie otwartych standardów wymiany informacji w sektorze budowlanym oraz certyfikowanie oprogramowania i profesjonalistów. Polski oddział buildingSMART zrzeszać będzie uczestników rynku budowlanego oraz ich partnerów biznesowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://buildingsmart.org.pl.

HOCHTIEF Polska od ponad dwóch lat konsekwentnie wdraża BIM w swojej działalności operacyjnej. Aktualnie firma wykorzystuje środowisko typu BIM m.in. w pracach projektowych związanych z realizacją Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu.

 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. siedziba spółki HOCHTIEF Polska oraz jej Oddziału w Warszawie znajdują się pod adresem:

ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
Tel.: +48 22 364 51 00
Fax: +48 22 364 51 10

Od tego dnia właściwym adresem Oddziału w Poznaniu jest:

ul. Pastelowa 6
60-198 Poznań
Tel.: +48  61 859 22 00
Fax: +48  22 364 51 10

Adres Oddziału w Krakowie nie uległ zmianie.