Wiodący usługodawca dla zintegrownego Facility Management w Niemczech i w Europie. Idealny moment - jeden z najsilniejszych oferentów.


HOCHTIEF Facility Management GmbH (HT FM), Essen, przejmuje pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Antymonopolowego od dnia 01.06.2004r. firmę Lufthansa Gebäudemanagement Holding GmbH (LGM), Bergisch Gladbach, włącznie z należącymi udziałami spółek - córek LGM. Przedsiębiorstwo Lufthansa – Gruppe należy do wiodących oferentów w Niemczech: z 2200 pracownikami w 21 lokalizacjach w Niemczech, jak i w Polsce, na Węgrzech, w Irlandii, i w Południowej Afryce osiągnęła w 2003r. obroty w wysokości 180 Milionów EUR.

HOCHTIEF Facility Management staje się przez przejęcie wiodącym oferentem w zakresie zintegrowanych usług Facility Management, zarówno w Niemczech, jak i w Europie: około 4500 pracowników w 26 lokalizacjach w Niemczech i siedmiu innych krajach osiągnie po przejęciu obrót w wysokości około 450 Mln EUR rocznie (za 2004 proporcjonalnie). Ponad to przedsiębiorstwa ustaliły długoterminową i ścisłą współpracę. Rozszerzenie działalności Facility Management w koncernie HOCHTIEF poprzez przejęcie nastąpiło zgodnie z planem.

Focus: Usługi zewnętrzne
HOCHTIEF Facility Management przejmuje jednego z najsilniejszych oferentów w branży. LGM jest rentownym przedsiębiorstwem i posiada doskonałą pozycję na rynku. LGM tak samo jak HT FM ukierunkowana jest na sprzedaż zewnętrzną z obrotem powyżej 75% poza koncernem Lufthansy. Działalność charakteryzująca się relatywnie niskimi inwestycjami i stałym Cash-Flow umożliwia znaczny wzrost przy niskim ryzyku w porównaniu do klasycznego budownictwa. Jednoznaczne ukierunkowanie na High-End-Facility-Management spotyka się z jasnym potencjałem rynku: ponieważ większość firm (klientów) potrzebuje do rozwoju gospodarczego optymalizacji procesów, oszczędności i koncentracji na działalności podstawowej.

Segmenty rynku obydwóch przedsiębiorstw uzupełniają się idealnie: LGM wnosi Know-how z zakresu specyficznej działalności Airport- Facility Management. HOCHTIEF Facility Management ze swej strony zaangażowany w dziedzinie Airport poprzez własne kontrakty, jak np. lotnisko w Atenach. Podobnie sytuacja wygląda w segmentach Automotive, przemysłu i nieruchomości biurowych. Branża ochrony zdrowia stanowi dla HOCHTIEF Facility Management nowy segment rynku, chociaż dotychczas posiada doświadczenie w produkcji urządzeń medycznych. Dotychczasowa pozycja HOCHTIEF Facility Management jako oferenta zintegrowanych usług Facility Management będzie się dalej umacniać.

Nowe lokalizacje, pomnożona siła
HOCHTIEF Facility Management wzmacnia się w strukturze sieci oraz możliwościach wykonawczych, poprzez od dawna zaplanowane przejęcia: Prawie 12 nowych lokalizacji w Niemczech i dalsze w Polsce, na Węgrzech, Irlandii i Południowej Afryce dają ekspansywnej spółce dodatkowe siły. „Postawiliśmy na agresywny wzrost w dziedzinie Facility Management. Początkiem było przejęcie Siemens Gebäudemanagement und Services (SGM – teraz Hochtief Gebäude Management (HT GM)). Teraz znowu rośniemy i dokonujemy ekspansji zarówno kompetencji, jak i wielkości“, mówi Markus Breithaupt, przezes zarządu HOCHTIEF Facility Management.

LGM otwiera wiodącemu HOCHTIEF Facility Management, który jest obecnie w Niemczech, w Polsce, w Grecji, w Luxemburgu, i na Węgrzech, nowe rynki: obok Irlandii także Afrykę Południową, która stanowi pierwszą lokalizację poza Europą. W Niemczech lokalizacje obydwóch przedsiębiorstw uzupełniają się doskonale: regionalnie różnie ukierunkowana sieć filii tworzy bardzo dobrą strukturę. (wskazówka dla redakcji: dalsze prezentacje do otrzymania pod www.hochtief.de)

Integracja i strategia
Dla HT FM przejęcie LGM jest kolejną znaczącą akwizycją, po przejęciu Siemens Gebäudemanagement und Services GmbH, która miała miejsce w styczniu 2004. Średnioroczny wzrost z pominięciem zakupów firm zewnętrznych oscylował w ostatnich latach w okolicach 30%. Przez przejęcia całkowity wzrost został jeszcze raz znacznie podniesiony. Zadania związane z integracją są obszerne, ale wspólnie się uzupełniają. „To przejęcie jest w dobrym momencie. Integracja z SGM jest dalej posunięta niż przewidywał plan. Teraz wchodzi kolejne bardzo dobrze usytuowane przedsiębiorstwo i możemy poprzez integrację w tym samym czasie stworzyć optymalne struktury i kompetencje w stylu rozwiązań Best-Practice trzech świetnych koncernów. To jest jedyna w swoim rodzaju szansa”, mówi Markus Breithaupt. Pozytywny wpływ na proces integracji mają oczekiwania pracowników LGM tak jak było w przypadku przejęcia SGM: „Nowi koledzy są bardzo zmotywowani. W HOCHTIEF Facility Management ich działania są działalnością podstawową”, mówi Markus Breithaupt. On też jest pewny dodatkowej energii dla HOCHTIEF Facility Management i efektu synergii, który zostanie osiągnięty w czasie integracji. „Widzimy na przykładzie integracji SGM jak bardzo wzmacniają nas przejęcia. Wiele projektów realizowanych jest ze złożonym Know-how obydwóch przedsiębiorstw. Jesteśmy dalej niż planowaliśmy”, mówi Markus Breithaupt. Te dobre doświadczenia zostaną teraz wykorzystane, aby integracja z LGM została przeprowadzona jeszcze bardziej efektywnie.

Usługi made by HOCHTIEF
Dla koncernu HOCHTIEF to przejęcie jest kolejnym ważnym krokiem do wzmocnienia dziedziny usług. W roku 2003 powyżej 31% wszystkich świadczeń koncernu (bez integracji SGM i LGM) pochodziło z usług.

Facility Management - zwłaszcza w skomplikowanym otoczeniu wymagającym wysokiego poziomu obsługi technicznej, handlowej i infrastrukturalnej- zaliczane jest do działalności podstawowej nie tylko w Niemczech, ale i w Europie: Nr 1 na australijskim rynku, córka HOCHTIEF Leighton Holdings zaczęła w 2003 roku działalność w planowaniu, konserwacji i obsłudze nieruchomości. Australijska spółka John Holland wzmocniła w 2003 roku swoje zaangażowanie na rynku Facility Management. W USA spółka-córka Turner Nr 1 General Builder zaczęła z pierwszymi projektami na rynku Facility Management. Te różne zaangażowania zostaną w koncernie połączone.

HOCHTIEF Facility Management ocenia globalny rynek FM jako bardzo ważny segment: przez ścisłe połączenie kompetencji wszystkich spółek - córek z zakresu nieruchomości, „planowanie – finansowanie – budowanie – zarządzanie„, kreujemy dla klienta wartość dodaną, która odróżnia nas od innych uczestników rynku. HOCHTIEF koncentruje się na wzroście w branżach z wyższymi marżami, możliwościami wzrostu, niższym ryzykiem i stabilnym Cash-Flow.